| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.214.89 (lg) / ec2-100-25-214-89.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:d659::6419:d659 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS30781 JAGUAR-AS
PREFIKSY:   JAGUAR-AS AS30781
TRACEROUTE:  2a03:bdc0:: 2a03:bdc0::
LOOKING GLASS: 2a03:bdc0:: 2a03:bdc0::

inet6num:    2a03:bdc0::/32
netname:    FR-JAGUAR-20130109
country:    FR
country:    DE
country:    SE
country:    GB
country:    NL
country:    AT
country:    BE
country:    CH
country:    IT
country:    DK
country:    NO
country:    IL
country:    US
country:    ES
org:      ORG-JA30-RIPE
admin-c:    JAGN-RIPE
tech-c:     JAGN-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     JAGUAR-MNT
mnt-lower:   JAGUAR-MNT
mnt-routes:   JAGUAR-MNT
created:    2015-07-28T08:44:17Z
last-modified: 2016-05-24T15:44:07Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-JA30-RIPE
org-name:    Jaguar Network SAS
org-type:    LIR
address:    71 av. Andre Roussin, BP 50067
address:    13321
address:    Marseille Cedex 16
address:    FRANCE
phone:     +33 4 88 00 65 10
fax-no:     +33 4 88 00 65 25
admin-c:    LFML-RIPE
abuse-c:    JAGN-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    JAGUAR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     JAGUAR-MNT
created:    2005-06-16T09:01:32Z
last-modified: 2016-07-22T07:40:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Jaguar-Network Engineering
address:    71, avenue Andre Roussin
address:    BP 50067
address:    13321 Marseille Cedex 16
address:    France
phone:     +33 4 88 00 65 10
fax-no:     +33 4 88 00 65 25
remarks:    trouble: abuse@as30781.net
admin-c:    LFML-RIPE
tech-c:     LFML-RIPE
nic-hdl:    JAGN-RIPE
mnt-by:     JAGUAR-MNT
created:    2005-01-14T13:43:04Z
last-modified: 2017-01-04T08:58:27Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@as30781.net


route6:     2a03:bdc0::/32
origin:     AS30781
mnt-by:     JAGUAR-MNT
created:    2017-03-29T15:26:47Z
last-modified: 2017-03-29T15:26:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]