| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.92.164.9 (lg) / ec2-54-92-164-9.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365c:a409::365c:a409 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS42695 CNHAB
PREFIKSY:   CNHAB AS42695
TRACEROUTE:  2a03:b000:500:: 2a03:b000:500::
LOOKING GLASS: 2a03:b000:500:: 2a03:b000:500::

inet6num:    2a03:b000::/32
netname:    SE-CITYNETWORK-20101207
descr:     City Network International AB
country:    SE
org:      ORG-CNHA1-RIPE
admin-c:    CNAB-RIPE
tech-c:     CNAB-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CNHAB-MNT
mnt-lower:   CNHAB-MNT
mnt-routes:   CNHAB-MNT
created:    2015-10-02T12:59:48Z
last-modified: 2020-07-31T08:23:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CNHA1-RIPE
org-name:    City Network International AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Borgmastaregatan 18
address:    37134
address:    Karlskrona
address:    SWEDEN
phone:     +46840009000
admin-c:    ETRO-RIPE
abuse-c:    CNAB-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CNHAB-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CNHAB-MNT
created:    2009-06-18T13:29:33Z
last-modified: 2022-01-19T10:45:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Citynetwork NOC
address:    City Network International AB
address:    Borgmastaregatan 18
address:    SE-371 34 Karlskrona
abuse-mailbox: abuse@citynetwork.eu
admin-c:    MBER-RIPE
admin-c:    ETRO-RIPE
tech-c:     MBER-RIPE
tech-c:     ETRO-RIPE
nic-hdl:    CNAB-RIPE
mnt-by:     CNHAB-MNT
created:    2007-03-08T13:26:56Z
last-modified: 2022-01-19T10:45:59Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a03:b000:500::/40
descr:     City Network International AB
origin:     AS42695
mnt-by:     CNHAB-MNT
created:    2015-10-28T14:46:26Z
last-modified: 2020-08-03T12:08:21Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]