| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS61006 Bredbandsfylket-Troms
PREFIKSY:   Bredbandsfylket-Troms AS61006
TRACEROUTE:  2a03:ab60:: 2a03:ab60::
LOOKING GLASS: 2a03:ab60:: 2a03:ab60::

inet6num:    2a03:ab60::/32
netname:    NO-HARSTADKOMMUNE-20160407
country:    NO
org:      ORG-HK65-RIPE
admin-c:    BBFT-RIPE
tech-c:     BBFT-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BBFT-MNT
mnt-lower:   BBFT-MNT
mnt-routes:   BBFT-MNT
created:    2016-04-07T12:30:23Z
last-modified: 2016-05-26T09:16:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HK65-RIPE
org-name:    Harstad Kommune
country:    NO
org-type:    LIR
address:    c/o Postmottak, Postboks 1000
address:    NO-9479
address:    Harstad
address:    NORWAY
phone:     +4741465050
admin-c:    BBFT-RIPE
tech-c:     BBFT-RIPE
abuse-c:    BBFT-RIPE
mnt-ref:    BBFT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BBFT-MNT
created:    2016-01-27T13:49:10Z
last-modified: 2020-12-16T13:13:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BBFT Hostmaster
address:    c/o Bredbandsfylket Troms AS
address:    Stakkevollvegen 35/37
address:    NO-9010 Tromso
nic-hdl:    BBFT-RIPE
mnt-by:     BBFT-MNT
created:    2012-04-16T17:07:07Z
last-modified: 2022-09-28T10:08:54Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@bbft.no


route6:     2a03:ab60::/32
descr:     Harstad Kommune
origin:     AS61006
mnt-by:     BBFT-MNT
created:    2016-04-07T20:30:01Z
last-modified: 2016-04-07T20:30:17Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]