| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    as208263 Harstad-kommune
PREFIKSY:   Harstad-kommune as208263
TRACEROUTE:  2a03:ab60:: 2a03:ab60::
LOOKING GLASS: 2a03:ab60:: 2a03:ab60::

inet6num:    2a03:ab60::/32
netname:    NO-HARSTADKOMMUNE-20160407
country:    NO
org:      ORG-HK65-RIPE
admin-c:    HKH44-RIPE
tech-c:     HKH44-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Harstad-MNT
mnt-lower:   Harstad-MNT
mnt-routes:   Harstad-MNT
created:    2016-04-07T12:30:23Z
last-modified: 2023-10-30T08:40:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HK65-RIPE
org-name:    Harstad Kommune
country:    NO
org-type:    LIR
address:    c/o Postmottak, Postboks 1000
address:    NO-9479
address:    Harstad
address:    NORWAY
phone:     +4797504444
admin-c:    HKH44-RIPE
tech-c:     HKH44-RIPE
abuse-c:    BBFT-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    Harstad-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Harstad-MNT
created:    2016-01-27T13:49:10Z
last-modified: 2023-10-30T08:50:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Harstad Kommune Hostmaster
address:    Asbjrn Selsbanesgate 9, 9405 Harstad
tech-c:     ROJO9-RIPE
admin-c:    ROJO9-RIPE
nic-hdl:    HKH44-RIPE
mnt-by:     Harstad-MNT
created:    2023-10-30T08:16:04Z
last-modified: 2023-10-30T08:16:04Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a03:ab60::/32
origin:     as208263
mnt-routes:   Harstad-MNT
mnt-by:     Harstad-MNT
created:    2023-10-30T08:43:29Z
last-modified: 2023-10-30T08:43:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]