| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS39405 FULLSAVE-AS
PREFIKSY:   FULLSAVE-AS AS39405
TRACEROUTE:  2a03:a0a0:0002:0000:0000:0000:0000:0000 000100000000000000000000.ipv6.commingeshautdebit.fr
LOOKING GLASS: 2a03:a0a0:0002:0000:0000:0000:0000:0000 000100000000000000000000.ipv6.commingeshautdebit.fr

inet6num:    2a03:a0a0:2::/48
netname:    FR-COMMINGESHD-v6-2-48
country:    FR
org:      ORG-CHD1-RIPE
admin-c:    CC14458-RIPE
tech-c:     LP10373-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-domains:  fr-commingeshd-1-mnt
mnt-routes:   FULLSAVE-MNT
mnt-by:     fr-commingeshd-1-mnt
created:    2018-05-12T10:35:29Z
last-modified: 2018-05-12T10:36:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CHD1-RIPE
org-name:    COMMINGES HAUT DEBIT
country:    FR
org-type:    LIR
address:    2 boulevard Jean d'Arc
address:    31800
address:    LABARTHE-RIVIERE
address:    FRANCE
phone:     +33781148222
admin-c:    CC14458-RIPE
tech-c:     LP10373-RIPE
abuse-c:    AR34604-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    fr-commingeshd-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     fr-commingeshd-1-mnt
created:    2015-12-09T08:58:07Z
last-modified: 2021-10-30T14:02:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Claire Corneil
address:    2 boulevard Jean d'Arc
address:    31800
address:    LABARTHE-RIVIERE
address:    FRANCE
phone:     +33781148222
nic-hdl:    CC14458-RIPE
mnt-by:     fr-commingeshd-1-mnt
created:    2015-12-09T08:58:06Z
last-modified: 2015-12-09T08:58:06Z
source:     RIPE

person:     Ludovic Pouzenc
address:    2 boulevard Jean d'Arc
address:    31800
address:    LABARTHE-RIVIERE
address:    FRANCE
phone:     +33781148222
nic-hdl:    LP10373-RIPE
mnt-by:     LP10373-MNT
created:    2015-12-09T08:58:06Z
last-modified: 2018-05-08T18:18:01Z
source:     RIPE


route6:     2a03:a0a0:2::/48
origin:     AS39405
mnt-by:     FULLSAVE-MNT
created:    2018-05-14T12:41:37Z
last-modified: 2018-05-14T12:41:37Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]