| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS48140 cirtilnet
PREFIKSY:   cirtilnet AS48140
TRACEROUTE:  2a03:7fa0:223:: 2a03:7fa0:223::
LOOKING GLASS: 2a03:7fa0:223:: 2a03:7fa0:223::

inet6num:    2a03:7fa0::/32
netname:    FR-ACOSS-20150217
country:    FR
org:      ORG-CA811-RIPE
admin-c:    NOC514-RIPE
tech-c:     NOC514-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-CERTIUR
mnt-routes:   MNT-CERTIUR
created:    2015-02-17T08:52:18Z
last-modified: 2018-07-03T06:22:54Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CA811-RIPE
org-name:    ACOSS EPA
country:    FR
org-type:    LIR
address:    20 RUE ALFRED KASTLER
address:    14063
address:    CAEN CEDEX
address:    FRANCE
phone:     +33320193900
fax-no:     +33320193901
abuse-c:    AR15211-RIPE
mnt-ref:    MNT-CERTIUR
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-CERTIUR
created:    2006-09-08T13:45:54Z
last-modified: 2023-12-21T13:53:19Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    NOC514-RIPE

person:     NOC CERTI-LILLE
address:    13 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
phone:     +33320193900
nic-hdl:    NOC514-RIPE
created:    2008-10-08T20:33:37Z
last-modified: 2016-04-06T20:50:07Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a03:7fa0:223::/48
origin:     AS48140
mnt-by:     MNT-CERTIUR
created:    2019-11-13T09:41:49Z
last-modified: 2019-11-13T09:41:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]