| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS42708 PORTLANE
PREFIKSY:   PORTLANE AS42708
TRACEROUTE:  2a03:5e00:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a03:5e00:0000:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2a03:5e00:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a03:5e00:0000:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2a03:5e00::/32
geofeed:    https://as42708.net/geofeed.csv
netname:    SE-GLE-RIPE-20150921
country:    SE
org:      ORG-GISA2-RIPE
admin-c:    GLE-RIPE
tech-c:     GLE-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     GLESYS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-02T15:21:56Z
last-modified: 2023-07-03T07:32:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GISA2-RIPE
org-name:    GleSYS AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Kanslistvgen 12
address:    S-31139
address:    Falkenberg
address:    SWEDEN
phone:     +4634649395
fax-no:     +4634658445
abuse-c:    GLE101-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GLESYS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GLESYS-MNT
created:    2007-11-06T11:11:44Z
last-modified: 2023-10-16T07:37:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     GleSYS Support
address:    Box 134
address:    31122 Falkenberg
address:    Sweden
phone:     +46-346-738800
nic-hdl:    GLE-RIPE
mnt-by:     GLESYS-MNT
created:    2007-09-20T12:07:40Z
last-modified: 2010-05-28T04:24:21Z
source:     RIPE


route6:     2a03:5e00::/32
origin:     AS42708
mnt-by:     GLESYS-MNT
mnt-by:     MNT-PORTLANE
created:    2021-03-18T11:47:41Z
last-modified: 2023-09-29T11:56:55Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]