| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.90 (lg) / ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a5a::3e6:9a5a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS39351 ESAB-AS
PREFIKSY:   ESAB-AS AS39351
TRACEROUTE:  2a03:1b20:8:: 2a03:1b20:8::
LOOKING GLASS: 2a03:1b20:8:: 2a03:1b20:8::

inet6num:    2a03:1b20:8::/48
netname:    ESAB-IPV6-NET-DK-1
descr:     31173 Services AB infrastructure in Copenhagen, Denmark.
org:      ORG-SD248-RIPE
country:    DK
geoloc:     55.6820 12.5670
language:    da
admin-c:    SD12718-RIPE
tech-c:     SD12718-RIPE
abuse-c:    SD12718-RIPE
status:     AGGREGATED-BY-LIR
assignment-size: 64
mnt-by:     ESAB-MNT
created:    2019-04-23T10:27:06Z
last-modified: 2020-05-05T11:44:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SD248-RIPE
org-name:    31173 Services Denmark
org-type:    OTHER
geoloc:     55.6820 12.5670
language:    da
address:    31173 Services AB
address:    Scheelegatan 9
address:    21228
address:    Malmo
address:    SWEDEN
admin-c:    SD12718-RIPE
tech-c:     SD12718-RIPE
abuse-c:    SD12718-RIPE
mnt-by:     ESAB-MNT
mnt-ref:    ESAB-MNT
created:    2020-04-21T12:24:42Z
last-modified: 2024-01-22T09:32:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      31173 Services Denmark
address:    31173 Services AB
address:    Scheelegatan 9
address:    21228
address:    Malmo
address:    SWEDEN
abuse-mailbox: abuse-cust-dk@31173.se
admin-c:    NEMO1-RIPE
tech-c:     KPE-RIPE
nic-hdl:    SD12718-RIPE
mnt-by:     ESAB-MNT
created:    2020-04-21T12:16:06Z
last-modified: 2024-01-22T09:38:54Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a03:1b20:8::/48
origin:     AS39351
mnt-by:     ESAB-MNT
created:    2019-04-23T10:18:46Z
last-modified: 2020-05-04T13:30:09Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]