| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS42708 PORTLANE
PREFIKSY:   PORTLANE AS42708
TRACEROUTE:  2a02:7ac0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a02:7ac0:0000:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2a02:7ac0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a02:7ac0:0000:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2a02:7ac0::/32
netname:    SC-NETALIA-20121001
country:    SE
org:      ORG-NA504-RIPE
admin-c:    OR2304-RIPE
tech-c:     OR2304-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VPNSVC
mnt-lower:   VPNSVC
mnt-lower:   OLHARUDIK
mnt-routes:   VPNSVC
created:    2012-10-01T11:29:13Z
last-modified: 2023-03-13T12:18:04Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-NA504-RIPE
org-name:    Edelino Commerce Inc
country:    SC
org-type:    LIR
address:    Suite1, Second Floor, Sound &Vision House, Francis Rachel Str.
address:
address:    Victoria
address:    SEYCHELLES
phone:     +13105702425
phone:     +380677720444
fax-no:     +00
abuse-c:    AR70452-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VPNSVC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VPNSVC
created:    2012-08-31T12:41:18Z
last-modified: 2023-06-17T18:52:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     OLHA RUDIK
address:    Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles
phone:     +380677220444
nic-hdl:    OR2304-RIPE
mnt-by:     OLHARUDIK
created:    2020-01-12T16:14:59Z
last-modified: 2020-01-12T16:14:59Z
source:     RIPE


route6:     2a02:7ac0::/32
descr:     Netalia Network v6
origin:     AS42708
mnt-by:     MNT-NETALIA
created:    2012-10-01T11:53:42Z
last-modified: 2012-10-01T11:53:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]