| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS58065 PacketExchange
PREFIKSY:   PacketExchange AS58065
TRACEROUTE:  2a02:5740:96:: 2a02:5740:96::
LOOKING GLASS: 2a02:5740:96:: 2a02:5740:96::

inet6num:    2a02:5740::/29
netname:    US-INTERCONNECTS5-20120919
country:    SK
org:      ORG-DMF2-RIPE
admin-c:    NOC185-RIPE
tech-c:     NOC185-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-INTERCONNECTS7
created:    2021-06-18T15:43:22Z
last-modified: 2021-06-18T15:43:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DMF2-RIPE
org-name:    Inter Connects Inc
country:    US
org-type:    LIR
address:    3511 Silverside Road
address:    19810
address:    Wilmington
address:    UNITED STATES
phone:     +13022577782
admin-c:    NOC185-RIPE
admin-c:    SS37743-RIPE
abuse-c:    NOC185-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-INTERCONNECTS7
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-INTERCONNECTS7
created:    2010-08-02T10:08:01Z
last-modified: 2023-06-12T16:02:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      InterConnects
address:    3511 Silverside Road
nic-hdl:    NOC185-RIPE
abuse-mailbox: netabuse@interconnects.net
mnt-by:     MNT-INTERCONNECTS7
created:    2014-08-26T20:48:59Z
last-modified: 2023-06-22T16:07:24Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a02:5740:96::/48
origin:     AS41564
mnt-by:     mnt-packetxchange3
created:    2021-09-07T16:55:43Z
last-modified: 2021-09-07T16:55:43Z
source:     RIPE


route6:     2a02:5740:96::/48
origin:     AS58065
mnt-by:     mnt-packetxchange3
created:    2021-09-07T16:53:55Z
last-modified: 2021-09-07T16:53:55Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]