| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.210.25 (lg) / ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:d219::3ea:d219 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS29355 KCELL-AS
PREFIKSY:   KCELL-AS AS29355
TRACEROUTE:  2a02:50c0:9000:: 2a02:50c0:9000::
LOOKING GLASS: 2a02:50c0:9000:: 2a02:50c0:9000::

inet6num:    2a02:50c0::/29
netname:    KZ-GSM-KAZAKHSTAN-20120919
country:    KZ
org:      ORG-GKOK1-RIPE
admin-c:    VH640-RIPE
tech-c:     VH640-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KCELL-MNT
mnt-routes:   KCELL-MNT
created:    2014-07-21T12:50:03Z
last-modified: 2017-06-08T10:22:50Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-GKOK1-RIPE
org-name:    Kcell JSC
country:    KZ
org-type:    LIR
address:    2G, Timiryazev str
address:    050013
address:    Almaty
address:    KAZAKHSTAN
phone:     +77272588300
fax-no:     +77272588910
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KCELL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KCELL-MNT
admin-c:    VH640-RIPE
admin-c:    AB36982-RIPE
abuse-c:    KCKZ1-RIPE
created:    2010-01-06T12:41:37Z
last-modified: 2020-12-16T13:15:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vasiliy Hill
address:    2g Temiryazev st.; 050013
address:    Almaty, Republic of Kazakhstan
phone:     +7 727 2582755 1606
fax-no:     +7 727 2582755 1616
nic-hdl:    VH640-RIPE
created:    2007-11-09T09:29:10Z
last-modified: 2016-04-06T21:47:29Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a02:50c0:9000::/36
origin:     AS29355
mnt-by:     KCELL-MNT
created:    2019-01-29T04:42:59Z
last-modified: 2019-01-29T04:42:59Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]