| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS48918 GLOBALWAYS
PREFIKSY:   GLOBALWAYS AS48918
TRACEROUTE:  2a02:340:: 2a02:340::
LOOKING GLASS: 2a02:340:: 2a02:340::

inet6num:    2a02:340::/32
netname:    DE-DCONE-20080509
country:    DE
org:      ORG-DOG1-RIPE
admin-c:    CNTR1-RIPE
tech-c:     CNTR1-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-DCONE
created:    2020-02-25T09:13:43Z
last-modified: 2020-04-15T20:39:51Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DOG1-RIPE
org-name:    Datacenter One GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Neue Brucke 8
address:    70173
address:    Stuttgart
address:    GERMANY
phone:     +49 711 25290 0
admin-c:    CNTR1-RIPE
tech-c:     CNTR1-RIPE
abuse-c:    AR39894-RIPE
mnt-ref:    MNT-DCONE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-DCONE
created:    2017-04-10T07:29:15Z
last-modified: 2020-12-16T13:24:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DC1 NOC Team
address:    Datacenter One GmbH
address:    Neue Bruecke 8
address:    D-70173 Stuttgart
address:    Germany
abuse-mailbox: abuse@dc1.com
nic-hdl:    CNTR1-RIPE
mnt-by:     MNT-DCONE
admin-c:    HR3928-RIPE
tech-c:     HR3928-RIPE
remarks:    DC1 NOC Team
remarks:    Report abuse/spam problems to abuse@dc1.com
remarks:    Report any other problems to noc@dc1.com
org:      ORG-DOG1-RIPE
created:    2020-04-15T20:08:57Z
last-modified: 2023-06-01T14:00:41Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a02:340::/32
descr:     Datacenter One GmbH
descr:     via Globalways GmbH
origin:     AS48918
mnt-by:     MNT-DCONE
created:    2015-03-26T14:41:16Z
last-modified: 2020-04-16T13:27:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]