| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS25255 H3G-Austria-AS
PREFIKSY:   H3G-Austria-AS AS25255
TRACEROUTE:  2a02:2861:: 2a02:2861::
LOOKING GLASS: 2a02:2861:: 2a02:2861::

inet6num:    2a02:2860::/29
netname:    AT-ONE-20101103
descr:     Network of Hutchison Drei Austria GmbH
country:    AT
org:      ORG-CAGf1-RIPE
admin-c:    HAA5381-RIPE
tech-c:     HAN4-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS12635-MNT
mnt-lower:   H3G-AUSTRIA-MNT
mnt-lower:   AS12635-MNT
mnt-routes:   H3G-AUSTRIA-MNT
created:    2015-04-24T17:18:33Z
last-modified: 2019-10-28T12:02:51Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CAGf1-RIPE
org-name:    Hutchison Drei Austria GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Bruennerstrasse 52
address:    A-1210
address:    Wien
address:    AUSTRIA
phone:     +4350660
abuse-c:    AR13560-RIPE
admin-c:    ONE23-RIPE
admin-c:    BS7001-RIPE
mnt-ref:    AS12635-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS12635-MNT
created:    2004-04-17T10:58:24Z
last-modified: 2020-12-16T13:32:09Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hutchison 3G Austria Admin
address:    Brnnerstr. 52.
address:    A-1210 Vienna
address:    Austria
admin-c:    BS7001-RIPE
tech-c:     LF6661-RIPE
nic-hdl:    HAA5381-RIPE
mnt-by:     AS12635-MNT
created:    2018-06-06T10:46:50Z
last-modified: 2018-06-06T11:21:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hutchison 3G Austria Network Operation Center
address:    Brnnerstr. 52.
address:    A-1210 Vienna
address:    Austria
phone:     +43 5 0660 8888
fax-no:     +43 5 0660 80010
admin-c:    HAA5381-RIPE
tech-c:     LF6661-RIPE
tech-c:     WN43-RIPE
tech-c:     SM34561-RIPE
tech-c:     JR5963-RIPE
nic-hdl:    HAN4-RIPE
abuse-mailbox: abuse@drei.com
mnt-by:     AS12635-MNT
remarks:    contact on network related questions
created:    2002-06-25T13:48:54Z
last-modified: 2020-05-07T12:46:28Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a02:2861::/32
origin:     AS25255
descr:     H3G Austria GmbH
remarks:    ======================================
remarks:    H3G Austria - Network Operation
remarks:    mail: noc@drei.com
remarks:    phone: +43-5-0660-8888
remarks:    fax: +43-5-0660-80010
remarks:    ======================================
mnt-by:     AS12635-MNT
created:    2020-01-23T09:18:07Z
last-modified: 2020-01-23T09:18:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]