| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.90 (lg) / ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a5a::3e6:9a5a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS51375 VIVABH
PREFIKSY:   VIVABH AS51375
TRACEROUTE:  2a02:2578:2ddd:: 2a02:2578:2ddd::
LOOKING GLASS: 2a02:2578:2ddd:: 2a02:2578:2ddd::

inet6num:    2a02:2578::/32
netname:    BH-VIVABH-20101006
country:    BH
org:      ORG-VBBC1-RIPE
admin-c:    AS15847-RIPE
tech-c:     AS15847-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VIVA-BH-MNT
mnt-lower:   VIVA-BH-MNT
mnt-routes:   VIVA-BH-MNT
created:    2010-10-06T11:39:00Z
last-modified: 2016-07-27T12:12:12Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VBBC1-RIPE
org-name:    STC BAHRAIN B.S.C CLOSED
country:    BH
descr:     VIVA Bahrain
org-type:    LIR
address:    68
address:    block 428
address:    manama
address:    BAHRAIN
phone:     +97333011247
phone:     +97334011374
fax-no:     +97334011774
tech-c:     ISP64-RIPE
abuse-c:    VB3169-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VIVA-BH-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VIVA-BH-MNT
created:    2010-07-27T09:55:39Z
last-modified: 2020-12-16T12:23:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ali Sabt
address:    Building 15, 68, block 428
mnt-by:     ALISABT-MNT
phone:     +973-33011366
nic-hdl:    AS15847-RIPE
created:    2010-07-27T11:47:48Z
last-modified: 2011-02-03T08:01:31Z
source:     RIPE


route6:     2a02:2578:2ddd::/64
origin:     AS51375
mnt-by:     VIVABH-MNT
mnt-by:     VIVA-BH-MNT
mnt-by:     alisabt-mnt
created:    2020-05-05T07:05:53Z
last-modified: 2020-05-05T07:05:53Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]