| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2a02:2279:1200:: 2a02:2279:1200::
LOOKING GLASS: 2a02:2279:1200:: 2a02:2279:1200::

inet6num:    2a02:2278::/31
netname:    US-INTERNET1-20100811
country:    UA
org:      ORG-IIL39-RIPE
admin-c:    NA8032-RIPE
tech-c:     NA8032-RIPE
geofeed:    https://raw.githubusercontent.com/imena/geofeed/main/mirohost.csv
geoloc:     50.450064587384674 30.523462560341738
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     lir-us-internet1-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-03-22T14:25:27Z
last-modified: 2023-04-20T09:14:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IIL39-RIPE
org-name:    Internet Invest, Ltd.
country:    US
org-type:    LIR
address:    50 Simi Prakhovykh st
address:    01033
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380442010102
admin-c:    NA8032-RIPE
tech-c:     NA8032-RIPE
abuse-c:    MHCC
admin-c:    MHCC
mnt-ref:    lir-us-internet1-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-us-internet1-1-MNT
created:    2023-02-06T16:31:46Z
last-modified: 2023-06-19T12:31:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC
address:    UKRAINE
address:    Kyiv
address:    01033
address:    50 Simi Prakhovykh
phone:     +380442010102
nic-hdl:    NA8032-RIPE
mnt-by:     lir-us-internet1-1-MNT
created:    2023-02-06T16:31:45Z
last-modified: 2023-03-22T16:46:30Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a02:2279:1200::/40
origin:     AS25393
mnt-by:     MIROHOST-MNT
created:    2023-07-04T08:44:41Z
last-modified: 2023-07-04T08:44:41Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]