| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS35214 OXID-AS
PREFIKSY:   OXID-AS AS35214
TRACEROUTE:  2a02:2088:: 2a02:2088::
LOOKING GLASS: 2a02:2088:: 2a02:2088::

inet6num:    2a02:2088::/32
netname:    CZ-NORDICTELECOMREGIONAL-20100701
country:    CZ
org:      ORG-SNS37-RIPE
admin-c:    SAC165-RIPE
tech-c:     STC62-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     cz-libli-master
mnt-routes:   cz-suntelnet-1-mnt
created:    2010-07-01T16:03:11Z
last-modified: 2022-07-28T07:30:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SNS37-RIPE
org-name:    Nordic Telecom Regional s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Jihlavsk 1558/21
address:    140 00
address:    Praha 4 - Michle
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420800807060
admin-c:    SAC165-RIPE
tech-c:     STC62-RIPE
abuse-c:    AR45726-RIPE
mnt-ref:    cz-libli-master
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     cz-libli-master
created:    2018-03-27T09:34:46Z
last-modified: 2022-05-06T11:21:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Nordic Telecom Regional s.r.o. Admin Contact
address:    Jihlavsk 1558/21, 140 00 Prague 4, Czech Republic
admin-c:    PH8634-RIPE
nic-hdl:    SAC165-RIPE
mnt-by:     cz-libli-master
created:    2018-06-19T07:02:28Z
last-modified: 2022-07-26T13:22:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Nordic Telecom Regional s.r.o. Tech Contact
address:    Jihlavsk 1558/21, 140 00 Prague 4, Czech Republic
tech-c:     PH8634-RIPE
nic-hdl:    STC62-RIPE
mnt-by:     cz-libli-master
created:    2018-06-19T07:00:59Z
last-modified: 2022-07-26T13:24:11Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a02:2088::/32
origin:     AS35214
mnt-by:     cz-suntelnet-1-mnt
created:    2019-01-17T07:44:31Z
last-modified: 2019-01-17T07:44:31Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]