| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2a02:1217:: 7.1.2.1.2.0.a.2.dynamic.cust.swisscom.net
LOOKING GLASS: 2a02:1217:: 7.1.2.1.2.0.a.2.dynamic.cust.swisscom.net

inet6num:    2a02:1217::/32
netname:    SWISSCOM-RES-WLE
descr:     Swisscom (Schweiz) AG
descr:     This range is used for dynamic wireless customer pools
country:    CH
status:     AGGREGATED-BY-LIR
assignment-size:56
remarks:    ************************************************
remarks:    In case of hack attacks, spam, scans etc. please
remarks:    send abuse notifications to abuse@bluewin.ch
remarks:    E-Mails to the persons below will be IGNORED!
remarks:    ************************************************
admin-c:    BCR1-RIPE
tech-c:     BCR1-RIPE
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
mnt-by:     BLUEWINNET-MNT
created:    2013-09-04T09:08:07Z
last-modified: 2016-04-11T08:10:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Bluewin Contact Role
address:    Swisscom (Switzerland) Ltd.
address:    Internet Service Core Networks
address:    INI-MBM-BNC
address:    Binzring 17
address:    CH-8045 Zurich
address:    Switzerland
abuse-mailbox: abuse@bluewin.ch
remarks:    ***************************************************
remarks:    Swisscom (Schweiz) AG / Bluewin is an
remarks:    internet service provider and LIR in CH.
remarks:    In case of hack attacks, spam, scans etc. please
remarks:    send abuse mail notifications to the abuse-mailbox:
remarks:
remarks:    abuse@bluewin.ch
remarks:
remarks:    E-Mails to the persons below will be IGNORED!
remarks:    ***************************************************
org:      ORG-BA8-RIPE
admin-c:    CE2871-RIPE
admin-c:    EG7936-RIPE
admin-c:    TG267-RIPE
admin-c:    GDM658-RIPE
admin-c:    SF3464-RIPE
tech-c:     EG7936-RIPE
tech-c:     TG267-RIPE
tech-c:     GDM658-RIPE
tech-c:     SF3464-RIPE
tech-c:     CE2871-RIPE
nic-hdl:    BCR1-RIPE
mnt-by:     BLUEWINNET-MNT
created:    2003-04-08T08:53:32Z
last-modified: 2022-12-05T12:35:44Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a02:1217::/32
descr:     Swisscom RES Wireless Internet
origin:     AS3303
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
created:    2013-09-04T07:16:20Z
last-modified: 2013-09-04T07:16:20Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]