| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS28990 MoldData-AS
PREFIKSY:   MoldData-AS AS28990
TRACEROUTE:  2a02:0fd0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a02:0fd0:0000:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2a02:0fd0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a02:0fd0:0000:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2a02:fd0::/32
netname:    MD-ITSEC-20090610
country:    MD
org:      ORG-SETC1-RIPE
admin-c:    CA5524-RIPE
tech-c:     CA5524-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CTS-MNT
mnt-routes:   CTS-MNT
mnt-domains:  CTS-MNT
created:    2009-06-10T08:35:14Z
last-modified: 2020-03-12T10:57:40Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SETC1-RIPE
org-name:    Information Technology and Cyber Security Service P.I.
country:    MD
org-type:    LIR
address:    Piata Marii Adunari Nationale, 1
address:    mun. Chisinau
address:    MD-2012
address:    MOLDOVA, REPUBLIC OF
phone:     +37322820907
fax-no:     +37322250522
abuse-c:    CA5524-RIPE
mnt-ref:    CTS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CTS-MNT
created:    2013-08-01T11:19:34Z
last-modified: 2023-07-13T07:24:08Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    CE1674-RIPE
admin-c:    PG10620-RIPE

role:      ITSec Administrator
address:    Information Technology and Cyber Security Service P.I.
address:    Piata Marii Adunari Nationale 1
address:    2033 Chisinau
address:    Republic of Moldova
abuse-mailbox: abuse@itsec.md
admin-c:    CE1674-RIPE
tech-c:     CE1674-RIPE
nic-hdl:    CA5524-RIPE
mnt-by:     CTS-MNT
created:    2013-08-05T05:52:00Z
last-modified: 2019-10-01T08:34:56Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a02:fd0::/32
descr:     MoldData
descr:     Chisinau, Moldova
origin:     AS28990
mnt-by:     MoldData
created:    2009-08-12T06:28:41Z
last-modified: 2009-08-12T06:28:41Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]