| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS15879 KPN-INTERNEDSERVICES
PREFIKSY:   KPN-INTERNEDSERVICES AS15879
TRACEROUTE:  2a02:0f30:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a02:0f30:0000:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2a02:0f30:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a02:0f30:0000:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2a02:f30::/32
netname:    NL-KPN-BBT-20090528
country:    NL
org:      ORG-KOVN1-RIPE
descr:     KPN Internedservices
admin-c:    AS15879-RIPE
tech-c:     AS15879-RIPE
abuse-c:    AS15879-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KPN-MNT
mnt-lower:   KPN-MNT
mnt-lower:   KPNIS-MNT
mnt-routes:   KPN-MNT
mnt-routes:   KPNIS-MNT
mnt-domains:  KPN-MNT
mnt-domains:  KPNIS-MNT
created:    2009-05-28T07:34:07Z
last-modified: 2020-09-24T07:34:15Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KOVN1-RIPE
org-name:    KPN B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
descr:     KPN B.V.
address:    Wilhelminakade 123
address:    3072AP
address:    Rotterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31622433027
admin-c:    JZ1998-RIPE
admin-c:    RK1919-RIPE
admin-c:    PBOS-RIPE
admin-c:    KPN-RIPE
admin-c:    RH13540-RIPE
abuse-c:    KPN-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KPN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2004-04-17T11:42:02Z
last-modified: 2023-06-08T08:44:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KPN Internedservices (KIS)
address:    KPN
address:    P.O. Box 30000
address:    2500 GA Den Haag
address:    Netherlands
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    abuse / legal complaints ONLY to abuse@kpn.com
remarks:    Please provide as much details and include
remarks:    full headers and/or logfiles.
remarks:    Network questions / issues to kisnetwerk@kpn.com
remarks:    ------------------------------------------------
tech-c:     WDJ999-RIPE
nic-hdl:    AS15879-RIPE
abuse-mailbox: abuse@kpn.com
mnt-by:     KPNIS-MNT
created:    2002-10-16T09:40:55Z
last-modified: 2023-06-15T10:39:33Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a02:f30::/32
descr:     KPN Internedservices
origin:     AS15879
mnt-by:     KPNIS-MNT
mnt-lower:   KPNIS-MNT
mnt-routes:   KPNIS-MNT
created:    2016-10-25T08:18:40Z
last-modified: 2020-09-07T13:31:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]