| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.250.73 (lg) / ec2-3-238-250-73.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:fa49::3ee:fa49 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS3215 AS3215
PREFIKSY:   AS3215 AS3215
TRACEROUTE:  2a01:c910:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a01:c910:0000:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2a01:c910:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a01:c910:0000:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2a01:c910::/128
netname:    FR-ARCJA
country:    FR
descr:     Backbone
admin-c:    AA2914-RIPE
tech-c:     AA2914-RIPE
tech-c:     AA2914-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RAIN-TRANSPAC
created:    2009-03-31T11:00:05Z
last-modified: 2009-03-31T11:00:05Z
source:     RIPE

role:      Administration Adresses
remarks:    Internet Support Center
address:    Orange Business Services
address:    6 avenue Albert Durand
address:    31700 Blagnac France
phone:     +33969397520
abuse-mailbox: abuse@orange-business.com
nic-hdl:    AA2914-RIPE
remarks:    http://www.orange-business.com
mnt-by:     RAIN-TRANSPAC
created:    2004-03-12T12:24:14Z
last-modified: 2017-10-19T08:03:52Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a01:c910::/32
descr:     Orange Business Services
origin:     AS3215
org:      ORG-OBS3-RIPE
mnt-lower:   RAIN-TRANSPAC
mnt-routes:   RAIN-TRANSPAC
mnt-by:     RAIN-TRANSPAC
created:    2019-01-21T08:38:11Z
last-modified: 2019-01-21T08:38:11Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OBS3-RIPE
org-name:    Orange Business Services
org-type:    Other
address:    6 avenue Albert Durand
address:    31700 Blagnac France
remarks:    **************************************
remarks:    *  Pour les obligations legale   *
remarks:    * Contacter uniquement les poles OL *
remarks:    *   de France Telecom/Orange   *
remarks:    *                  *
remarks:    *  For legal issus joint only   *
remarks:    * France telecom/orange legal team *
remarks:    **************************************
admin-c:    AA2914-RIPE
tech-c:     AA2914-RIPE
abuse-c:    AA2914-RIPE
mnt-ref:    OLEANE-NOC
mnt-ref:    FT-BRX
mnt-ref:    RAIN-TRANSPAC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RAIN-TRANSPAC
created:    2010-11-08T15:39:40Z
last-modified: 2017-10-30T14:39:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]