| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS12709 MELITACABLE
PREFIKSY:   MELITACABLE AS12709
TRACEROUTE:  2a01:abc0:: 2a01:abc0::
LOOKING GLASS: 2a01:abc0:: 2a01:abc0::

inet6num:    2a01:abc0::/32
netname:    MT-MELITACABLE-20120824
country:    MT
org:      ORG-MCp1-RIPE
admin-c:    MC2549-RIPE
tech-c:     MC2549-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MELITACABLE-MNT
mnt-routes:   MELITACABLE-MNT
created:    2012-08-24T13:26:11Z
last-modified: 2017-05-30T14:08:07Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MCp1-RIPE
org-name:    Melita Limited
country:    MT
org-type:    LIR
address:    Gasan Centre
        Mriehel ByPass
address:    BKR3000
address:    Mriehel
address:    MALTA
phone:     +356 2727 0000
fax-no:     +356 2727 5040
admin-c:    MPB5-RIPE
admin-c:    AC16014-RIPE
admin-c:    MC2549-RIPE
mnt-ref:    MELITACABLE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MELITACABLE-MNT
abuse-c:    MC2549-RIPE
created:    2004-04-17T11:39:20Z
last-modified: 2020-12-16T12:57:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MELITACABLE Hostmaster
address:    Melita plc
address:    Gasan Centre
address:    Mriehel By-Pass
address:    Mriehel BKR 3000
address:    MALTA
remarks:    ---------------------------------
remarks:    SPAM/ABUSE: abuse@melitacable.com
remarks:    ---------------------------------
phone:     +356 2727 0000
fax-no:     +356 2727 5040
abuse-mailbox: abuse@melitacable.com
admin-c:    AC16014-RIPE
tech-c:     PC16800-RIPE
tech-c:     MPB5-RIPE
nic-hdl:    MC2549-RIPE
mnt-by:     MELITACABLE-MNT
created:    2002-10-25T10:02:04Z
last-modified: 2020-02-19T16:22:20Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a01:abc0::/32
descr:     Melita
origin:     AS12709
org:      ORG-MCp1-RIPE
mnt-lower:   MELITACABLE-MNT
mnt-routes:   MELITACABLE-MNT
mnt-by:     MELITACABLE-MNT
created:    2012-09-27T11:16:21Z
last-modified: 2015-09-09T09:35:50Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MCp1-RIPE
org-name:    Melita Limited
country:    MT
org-type:    LIR
address:    Gasan Centre
        Mriehel ByPass
address:    BKR3000
address:    Mriehel
address:    MALTA
phone:     +356 2727 0000
fax-no:     +356 2727 5040
admin-c:    MPB5-RIPE
admin-c:    AC16014-RIPE
admin-c:    MC2549-RIPE
mnt-ref:    MELITACABLE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MELITACABLE-MNT
abuse-c:    MC2549-RIPE
created:    2004-04-17T11:39:20Z
last-modified: 2020-12-16T12:57:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]