| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS60672 SC
PREFIKSY:   SC AS60672
TRACEROUTE:  2a01:8000:1ffb:: 2a01:8000:1ffb::
LOOKING GLASS: 2a01:8000:1ffb:: 2a01:8000:1ffb::

inet6num:    2a01:8000::/32
netname:    UK-SCDC-20101201
country:    GB
org:      ORG-SL1232-RIPE
admin-c:    SA42303-RIPE
tech-c:     SA42303-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     BP
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-05-25T10:23:51Z
last-modified: 2023-05-25T10:23:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SL1232-RIPE
org-name:    ServerChoice Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Unit H, Gateway 1000, Whittle Way
address:    SG1 2FP
address:    Stevenage
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 1438 532310
admin-c:    SA42303-RIPE
tech-c:     SA42303-RIPE
abuse-c:    AR70342-RIPE
mnt-ref:    BP
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BP
created:    2023-05-17T09:23:09Z
last-modified: 2023-05-17T09:23:09Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SERVERCHOICE ABUSE
address:    UNITED KINGDOM
address:    Stevenage
address:    SG1 2FP
address:    Unit H, Gateway 1000, Whittle Way
phone:     +44 1438 532310
nic-hdl:    SA42303-RIPE
mnt-by:     BP
created:    2023-05-17T09:23:07Z
last-modified: 2023-05-17T09:23:08Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a01:8000:1ffb::/48
origin:     AS60672
mnt-by:     AI
mnt-by:     VORBOSS-MNT
created:    2021-06-23T15:54:53Z
last-modified: 2021-06-23T15:54:53Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]