| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.42.211 (lg) / ec2-100-25-42-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:2ad3::6419:2ad3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS29066 VELIANET-AS
PREFIKSY:   VELIANET-AS AS29066
TRACEROUTE:  2a01:7a7:: 2a01:7a7::
LOOKING GLASS: 2a01:7a7:: 2a01:7a7::

inet6num:    2a01:7a0::/29
netname:    DE-GODADDY-20080123
country:    DE
org:      ORG-OG1-RIPE
admin-c:    GDDY
tech-c:     GDDY
abuse-c:    FGK10-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     GODADDY-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower:   FGK-MNT
mnt-domains:  FGK-MNT
mnt-routes:   FGK-MNT
created:    2019-09-27T15:21:45Z
last-modified: 2019-09-30T06:48:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OG1-RIPE
org-name:    Host Europe GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
descr:     GoDaddy
address:    Hansestrasse 79
address:    51149
address:    Cologne
address:    GERMANY
phone:     +49220399347575
admin-c:    GDDY
abuse-c:    HEAH
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GODADDY-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GODADDY-MNT
created:    2004-04-17T11:11:01Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GoDaddy LIR
address:    GoDaddy
address:    Hansestrasse 79
address:    51149 Koeln
phone:     +49 2203 9934 0
admin-c:    JOKO
admin-c:    MOMO
admin-c:    SEPP
tech-c:     JOKO
tech-c:     MOMO
tech-c:     SEPP
nic-hdl:    GDDY
mnt-by:     GODADDY-MNT
created:    2019-02-11T09:26:09Z
last-modified: 2022-07-11T13:10:35Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a01:7a7::/32
descr:     velia.net IPV6 FR
origin:     AS29066
mnt-by:     FGK-MNT
created:    2016-10-17T15:31:16Z
last-modified: 2018-11-26T09:38:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]