| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.227.117 (lg) / ec2-3-235-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:e375::3eb:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS43219 EVERYCITY
PREFIKSY:   EVERYCITY AS43219
TRACEROUTE:  2a01:530:: 2a01:530::
LOOKING GLASS: 2a01:530:: 2a01:530::

inet6num:    2a01:530::/29
netname:    UK-EVERYCITY-20100504
country:    GB
remarks:    You wake up. The room is spinning very gently round your head. Or at
remarks:    least it would be if you could see it which you can't.
remarks:    It is pitch black.
remarks:    >invintory
remarks:    You have:
remarks:    a splitting headache
remarks:    no tea
org:      ORG-ECL12-RIPE
admin-c:    ALEC1-RIPE
tech-c:     ALEC1-RIPE
tech-c:     JTEC1-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EVERYCITY-MNT
mnt-routes:   EVERYCITY-MNT
mnt-routes:   KRYSTAL-MNT
created:    2020-11-27T14:37:34Z
last-modified: 2021-03-25T17:18:33Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ECL12-RIPE
org-name:    Every City Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    19 Willow Street
address:    EC2A 4BH
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442071832800
fax-no:     +442071832802
abuse-c:    AR17638-RIPE
admin-c:    ALEC1-RIPE
tech-c:     ALEC1-RIPE
tech-c:     JTEC1-RIPE
mnt-ref:    EVERYCITY-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EVERYCITY-MNT
created:    2009-03-03T11:42:20Z
last-modified: 2020-12-16T13:23:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alasdair Lumsden
address:    EveryCity
address:    19 Willow Street
address:    London
address:    EC2A 4BH
mnt-by:     EVERYCITY-MNT
phone:     +44 207 1832 800
nic-hdl:    ALEC1-RIPE
created:    2009-03-13T18:26:49Z
last-modified: 2019-05-31T08:28:00Z
source:     RIPE

person:     Jon Tibble
address:    EveryCity
address:    19 Willow Street
address:    London
address:    EC2A 4BH
phone:     +44 207 1832 800
nic-hdl:    JTEC1-RIPE
mnt-by:     EVERYCITY-MNT
created:    2016-09-07T14:50:23Z
last-modified: 2019-05-31T08:28:30Z
source:     RIPE


route6:     2a01:530::/32
descr:     Every City Limited
remarks:    --
remarks:    You wake up. The room is spinning very gently round your head. Or at
remarks:    least it would be if you could see it which you can't.
remarks:
remarks:    It is pitch black.
remarks:
remarks:    >invintory
remarks:    You have:
remarks:    a splitting headache
remarks:    no tea
remarks:    --
origin:     AS43219
mnt-by:     EVERYCITY-MNT
created:    2010-11-08T15:48:48Z
last-modified: 2019-05-31T08:19:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]