| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS396982 
PREFIKSY:    AS396982
TRACEROUTE:  2a01:280:2b1:: 2a01:280:2b1::
LOOKING GLASS: 2a01:280:2b1:: 2a01:280:2b1::

inet6num:    2a01:280:200::/40
netname:    G-CUS-SPOTIFY
descr:     Spotify AB
org:      ORG-SPOT2-RIPE
country:    SE
admin-c:    SPOT1-RIPE
tech-c:     SPOT1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-routes:   SPOTIFY-MNT
created:    2013-10-17T12:22:10Z
last-modified: 2023-03-10T08:41:46Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SPOT2-RIPE
org-name:    Spotify Technology S.A.
country:    LU
org-type:    OTHER
abuse-c:    ABUS2615-RIPE
address:    22 av. Marie-Therese
address:    L-2132 Luxembourg
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-ref:    RESILANS-MNT
created:    2012-10-09T07:44:42Z
last-modified: 2022-12-01T16:53:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Spotify Core Infra
address:    Spotify AB
address:    Regeringsgatan 19
address:    SE-111 53 Stockholm
address:    Sweden
abuse-mailbox: abuse@spotify.com
nic-hdl:    SPOT1-RIPE
mnt-by:     SPOTIFY-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2023-03-10T08:25:36Z
last-modified: 2023-10-23T14:55:18Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a01:280:200::/40
descr:     SPOTIFY
origin:     AS396982
mnt-by:     SPOTIFY-MNT
created:    2023-06-29T07:29:51Z
last-modified: 2023-06-29T07:29:51Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]