| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2a01:239:100:: 2a01:239:100::
LOOKING GLASS: 2a01:239:100:: 2a01:239:100::

inet6num:    2a01:239:100::/40
netname:    IONOS-CLOUD-TXL
descr:     IONOS SE
country:    DE
org:      ORG-SRA1-RIPE
admin-c:    IPAD-RIPE
tech-c:     IPOP-RIPE
remarks:    in case of abuse or spam, please mailto: abuse@oneandone.net
status:     ASSIGNED
mnt-by:     AS8560-MNT
mnt-by:     STRATO-RZG-MNT
created:    2020-07-20T11:36:03Z
last-modified: 2022-12-09T14:27:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SRA1-RIPE
org-name:    Strato AG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Otto-Ostrowski-Strae 7
address:    10249
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +4972191374551
admin-c:    SP20660-RIPE
abuse-c:    SRAC-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    STRATO-RZG-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     STRATO-RZG-MNT
created:    2004-04-17T11:12:39Z
last-modified: 2023-06-14T08:03:06Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    SH15342-RIPE
tech-c:     SH15342-RIPE
tech-c:     SP20660-RIPE

role:      IP Administration
address:    IONOS SE
admin-c:    JR2342-RIPE
admin-c:    SH15342-RIPE
tech-c:     JR2342-RIPE
tech-c:     SH15342-RIPE
nic-hdl:    IPAD-RIPE
abuse-mailbox: abuse@ionos.com
mnt-by:     AS8560-MNT
created:    2009-05-20T17:24:09Z
last-modified: 2022-05-18T09:18:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IP Operations
address:    IONOS SE
admin-c:    JR2342-RIPE
admin-c:    SH15342-RIPE
tech-c:     JR2342-RIPE
tech-c:     SH15342-RIPE
nic-hdl:    IPOP-RIPE
abuse-mailbox: abuse@ionos.com
mnt-by:     AS8560-MNT
created:    2009-05-28T16:25:04Z
last-modified: 2022-05-18T09:18:10Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a01:239:100::/40
descr:     IONOS-CLOUD-TXL
origin:     AS8560
mnt-by:     AS8560-MNT
mnt-by:     STRATO-RZG-MNT
created:    2023-02-03T16:00:25Z
last-modified: 2023-02-03T16:00:25Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]