| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.117.1 (lg) / ec2-3-239-117-1.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:7501::3ef:7501 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS25160 VORBOSS_AS
PREFIKSY:   VORBOSS_AS AS25160
TRACEROUTE:  2a00:e344:: 2a00:e344::
LOOKING GLASS: 2a00:e344:: 2a00:e344::

inet6num:    2a00:e340::/29
netname:    UK-VORBOSS-20120423
country:    GB
org:      ORG-VL110-RIPE
admin-c:    VBSS-RIPE
tech-c:     VBSS-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VORBOSS-MNT
mnt-routes:   VORBOSS-MNT
created:    2015-07-10T12:50:50Z
last-modified: 2017-02-19T00:03:49Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VL110-RIPE
org-name:    Vorboss Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Broadwalk House, 5 Appold St
address:    EC2A 2DA
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442035828500
fax-no:     +442035828549
admin-c:    TC2865-RIPE
admin-c:    RH5363-RIPE
mnt-ref:    VORBOSS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
tech-c:     VBSS-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VORBOSS-MNT
abuse-c:    VBSS-RIPE
created:    2012-04-19T13:47:50Z
last-modified: 2021-01-26T16:36:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Vorboss Limited Network Operations
address:    Vorboss Limited
address:    5 Appold St
address:    London EC2A 2AG
address:    UNITED KINGDOM
abuse-mailbox: abuse@vorboss.net
phone:     +44 (0)20 3582 8500
admin-c:    TC2865-RIPE
tech-c:     MM43710-RIPE
tech-c:     TC2865-RIPE
tech-c:     RH5363-RIPE
nic-hdl:    VBSS-RIPE
mnt-by:     VORBOSS-MNT
created:    2012-05-07T14:49:22Z
last-modified: 2022-02-08T10:45:34Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a00:e344::/32
descr:     Vorboss Limited
origin:     AS25160
mnt-by:     VORBOSS-MNT
created:    2019-08-26T20:47:05Z
last-modified: 2019-08-26T20:47:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]