| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2a00:e30:280:: 2a00:e30:280::
LOOKING GLASS: 2a00:e30:280:: 2a00:e30:280::

inet6num:    2a00:e30::/32
netname:    DE-ASTRALUS-20081110
country:    DE
org:      ORG-STSG1-RIPE
admin-c:    AIE25-RIPE
tech-c:     AIE25-RIPE
geofeed:    https://as61333.astralus.com/geofeed.csv
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ASTRALUS-MNT
created:    2018-12-24T08:49:51Z
last-modified: 2023-08-16T11:55:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-STSG1-RIPE
org-name:    Astralus GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Hubertusallee 42-44
address:    14193
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +49 30 214567-0
fax-no:     +49 228 2434-111
admin-c:    AIE25-RIPE
tech-c:     AIE25-RIPE
abuse-c:    AR45633-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ASTRALUS-MNT
mnt-ref:    ASTRALUS-MNT
mnt-ref:    MYLOC-MNT
created:    2018-03-21T09:54:35Z
last-modified: 2023-08-15T21:45:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Astralus IP Engineering
address:    Astralus GmbH
address:    Hubertusallee 42-44
address:    D-14193 Berlin
address:    Germany
phone:     +49 (0)234 9788 4100
fax-no:     +49 (0)234 9788 4101
remarks:    trouble: For abuse issues - abuse@astralus.com
remarks:    trouble: For peering requests - peering@astralus.com
remarks:    trouble: For operational issues - noc@astralus.com
abuse-mailbox: abuse@astralus.com
admin-c:    FH6222-RIPE
admin-c:    CD10236-RIPE
tech-c:     MK25970-RIPE
nic-hdl:    AIE25-RIPE
mnt-by:     ASTRALUS-MNT
created:    2023-08-15T21:10:05Z
last-modified: 2023-08-15T21:56:09Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a00:e30:280::/41
origin:     AS61333
mnt-by:     ASTRALUS-MNT
created:    2023-07-26T17:43:24Z
last-modified: 2023-07-26T17:43:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]