| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS8932 UCOMINT
PREFIKSY:   UCOMINT AS8932
TRACEROUTE:  2a00:cc40:8:: 2a00:cc40:8::
LOOKING GLASS: 2a00:cc40:8:: 2a00:cc40:8::

inet6num:    2a00:cc40::/29
netname:    AM-UCOM-20120329
country:    AM
org:      ORG-UL31-RIPE
admin-c:    UCOM101-RIPE
tech-c:     UCOM101-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-UCOM
created:    2018-04-12T09:47:32Z
last-modified: 2022-04-25T13:53:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UL31-RIPE
org-name:    Ucom CJSC
country:    AM
org-type:    LIR
address:    8/4 Davit Anhaght str
address:    0069
address:    Yerevan
address:    ARMENIA
phone:     +374 11 400 400
fax-no:     +37411400401
admin-c:    UCOM101-RIPE
tech-c:     UCOM101-RIPE
abuse-c:    UCAB101-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-UCOM
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-UCOM
created:    2008-01-02T14:00:51Z
last-modified: 2022-12-06T08:20:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Ucom Network Role
address:    Sayat-Nova 40/1, 0025 Yerevan, Armenia
phone:     +37411 444 444
fax-no:     +37411 400 401
nic-hdl:    UCOM101-RIPE
mnt-by:     MNT-UCOM
created:    2013-08-21T08:12:00Z
last-modified: 2020-06-08T23:15:23Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    URA10-RIPE
tech-c:     URA10-RIPE


route6:     2a00:cc40:8::/64
origin:     AS8932
mnt-by:     MNT-UCOM
mnt-by:     MNT-UCOMRIPEADMIN
created:    2016-09-09T10:46:20Z
last-modified: 2020-05-27T14:46:30Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]