| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS197588 MULTIPLAYPL-AS
PREFIKSY:   MULTIPLAYPL-AS AS197588
TRACEROUTE:  2a00:c020:: 2a00:c020::
LOOKING GLASS: 2a00:c020:: 2a00:c020::

inet6num:    2a00:c020::/32
netname:    PL-MULTIPLAY-20150521
country:    PL
org:      ORG-MSzo24-RIPE
admin-c:    MA13491-RIPE
tech-c:     MA13491-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     multiplaypl-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-12-15T14:21:16Z
last-modified: 2020-12-15T14:21:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MSzo24-RIPE
org-name:    Multiplay Sp. z o.o. Sp. K.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Szpitalna 8
address:    44-190
address:    Knurow
address:    POLAND
phone:     +48323020606
fax-no:     +48324400998
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MULTIPLAYPL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     multiplaypl-mnt
admin-c:    MA13491-RIPE
abuse-c:    MA13491-RIPE
tech-c:     MA13491-RIPE
created:    2012-09-24T15:47:45Z
last-modified: 2021-08-18T08:34:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MULTIPLAY.PL ADMIN
address:    Multiplay Sp. z o.o. Sp. K.
address:    Szpitalna 8
address:    Knurow, PL
abuse-mailbox: abuse@multiplay.pl
admin-c:    MA13491-RIPE
tech-c:     MA13491-RIPE
nic-hdl:    MA13491-RIPE
mnt-by:     MULTIPLAYPL-MNT
created:    2012-10-17T21:16:19Z
last-modified: 2012-10-17T21:39:48Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a00:c020::/36
origin:     AS197588
mnt-by:     ekcpl-mnt
mnt-by:     G-NET-MNT
mnt-by:     multiplaypl-mnt
mnt-by:     CZARNET-MNT
created:    2018-05-15T13:03:10Z
last-modified: 2018-05-15T13:03:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]