| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.143.239 (lg) / ec2-3-85-143-239.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:8fef::355:8fef (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS60388 TRANSNEFT-TELECOM-AS
PREFIKSY:   TRANSNEFT-TELECOM-AS AS60388
TRACEROUTE:  2a00:b4a0:: 2a00:b4a0::
LOOKING GLASS: 2a00:b4a0:: 2a00:b4a0::

inet6num:    2a00:b4a0::/32
netname:    RU-SIGMA-TELECOM-20130715
country:    RU
org:      ORG-TL274-RIPE
admin-c:    STL10-RIPE
tech-c:     STL10-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SIGMATELECOM-MNT
mnt-routes:   SIGMATELECOM-MNT
created:    2013-07-15T11:17:55Z
last-modified: 2017-10-13T07:49:48Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TL274-RIPE
org-name:    Limited Liability Company "Transneft Telecom"
org-type:    LIR
address:    Nametkina street, 12 bld. 1
address:    117420
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74997070742
phone:     +74992361171
fax-no:     +74997070742
fax-no:     +74992360334
mnt-ref:    SIGMATELECOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SIGMATELECOM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
admin-c:    DG9297-RIPE
admin-c:    ADG544-RIPE
admin-c:    AZ7015-RIPE
abuse-c:    STL10-RIPE
created:    2013-07-11T08:08:18Z
last-modified: 2018-11-08T12:44:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Transneft Telecom LLC
address:    "Transneft Telecom" LLC
address:    Nametkina street, 12 bld. 1
address:    117420 Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
abuse-mailbox: tntk-noc@stn.transneft.ru
nic-hdl:    STL10-RIPE
mnt-by:     SIGMATELECOM-MNT
admin-c:    ADG544-RIPE
tech-c:     DG9297-RIPE
tech-c:     AZ7015-RIPE
tech-c:     ADG544-RIPE
created:    2013-07-11T11:45:44Z
last-modified: 2017-10-13T09:17:01Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a00:b4a0::/32
descr:     SigmaTelecom route block
origin:     AS60388
mnt-by:     SIGMATELECOM-MNT
created:    2014-01-31T11:38:11Z
last-modified: 2014-01-31T11:38:11Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]