| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.100.128 (lg) / ec2-35-153-100-128.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:6480::2399:6480 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS202140 DIS
PREFIKSY:   DIS AS202140
TRACEROUTE:  2a00:6760:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a00:6760:0000:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2a00:6760:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a00:6760:0000:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2a00:6760::/32
netname:    FR-DIS-20130403
country:    FR
org:      ORG-DISS1-RIPE
admin-c:    DIS59
tech-c:     DIS59
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DIS59-MNT
mnt-routes:   DIS59-MNT
mnt-domains:  DIS59-MNT
created:    2013-04-03T11:52:14Z
last-modified: 2018-06-19T18:33:33Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DISS1-RIPE
org-name:    DIRECT INFO SERVICE SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    28 rue des arts
address:    59800
address:    LILLE
address:    FRANCE
phone:     +33320091168
fax-no:     +33320367868
admin-c:    MAGE59-RIPE
admin-c:    HB6737-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DIS59-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DIS59-MNT
abuse-c:    DISH59
remarks:    http://www.group-dis.com
tech-c:     DISH59
created:    2012-03-05T11:27:31Z
last-modified: 2021-06-01T16:07:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DIS NOC
address:    DIRECT INFO SERVICE SAS
address:    28 RUE DES ARTS
address:    ETAGE 5
address:    59000 LILLE
address:    FR
nic-hdl:    DIS59
mnt-by:     DIS59-MNT
admin-c:    MAGE-FR
admin-c:    HB6737-RIPE
org:      ORG-DISS1-RIPE
created:    2013-04-02T16:25:45Z
last-modified: 2018-03-29T20:34:23Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@group-dis.com
phone:     +33 320091168


route6:     2a00:6760::/32
origin:     AS202140
descr:     DIS Infrastructure
mnt-by:     DIS59-MNT
mnt-by:     MA91342-MNT
mnt-by:     HB-FR
created:    2018-06-19T18:38:42Z
last-modified: 2018-06-19T18:40:22Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]