| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.5 (lg) / ec2-18-232-179-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b305::12e8:b305 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS42473 AS-ANEXIA
PREFIKSY:   AS-ANEXIA AS42473
TRACEROUTE:  2a00:11c0:df:: 2a00:11c0:df::
LOOKING GLASS: 2a00:11c0:df:: 2a00:11c0:df::

inet6num:    2a00:11c0::/32
netname:    AT-ANEXIA-20090805
country:    AT
org:      ORG-AIG10-RIPE
admin-c:    ANX-RIPE
tech-c:     ANX-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ANEXIA-MNT
mnt-lower:   ANEXIA-MNT
mnt-routes:   ANEXIA-MNT
mnt-domains:  ANEXIA-MNT
created:    2009-08-05T10:07:21Z
last-modified: 2019-07-11T14:55:57Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AIG10-RIPE
org-name:    ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Feldkirchnerstr. 140
address:    9020
address:    Klagenfurt
address:    AUSTRIA
phone:     +43463208501
fax-no:     +43463208501500
admin-c:    ANX23-RIPE
tech-c:     ANXT-RIPE
abuse-c:    aa9991
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ANEXIA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ANEXIA-MNT
created:    2009-07-31T09:54:20Z
last-modified: 2022-01-27T09:36:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ANEXIA RIPE NCC Role Handle
address:    ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH
address:    Feldkirchner Str. 140
address:    9020 Klagenfurt
address:    Austria
address:
remarks:    For non-technical details see: https://www.anexia.com
remarks:    For technical contact details see: https://as47147.peeringdb.com
remarks:    For peering details/requests see: https://peering.anexia.com
remarks:
remarks:    All RIPE database entries are created automatically.
remarks:
abuse-mailbox: abuse@anexia.at
nic-hdl:    ANX-RIPE
mnt-by:     ANEXIA-MNT
created:    2019-04-10T08:24:01Z
last-modified: 2021-10-01T08:25:12Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    ANX23-RIPE
tech-c:     ANX23-RIPE


route6:     2a00:11c0:df::/48
origin:     AS40979
mnt-by:     ANEXIA-MNT
created:    2020-09-30T07:28:21Z
last-modified: 2020-09-30T07:28:21Z
source:     RIPE


route6:     2a00:11c0:df::/48
descr:     ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH
descr:     AT - Vienna
origin:     AS42473
mnt-by:     ANEXIA-MNT
created:    2016-02-18T12:15:04Z
last-modified: 2016-02-18T12:15:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]