| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2404:bf40:8340:: 2404:bf40:8340::
LOOKING GLASS: 2404:bf40:8340:: 2404:bf40:8340::

inet6num:    2404:bf40::/32
netname:    DIGITALIMMORTALITY-AU
descr:     DIGITAL IMMORTALITY PTY LTD
country:    AU
org:      ORG-DIPL3-AP
admin-c:    DIPL6-AP
tech-c:     DIPL6-AP
abuse-c:    AD903-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    To report network abuse, please contact mnt-irt
remarks:    For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c
remarks:    Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact
remarks:    --------------------------------------------------------
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-DIGITALIMMORTALITY-AU
mnt-routes:   MAINT-DIGITALIMMORTALITY-AU
mnt-irt:    IRT-DIGITALIMMORTALITY-AU
last-modified: 2020-08-03T06:21:16Z
source:     APNIC

irt:      IRT-DIGITALIMMORTALITY-AU
address:    L28 / 140 St Georges Tce, Perth WA 6000
e-mail:     iprouting@futurebroadband.com.au
abuse-mailbox: iprouting@futurebroadband.com.au
admin-c:    DIPL6-AP
tech-c:     DIPL6-AP
auth:      # Filtered
remarks:    iprouting@futurebroadband.com.au is invalid
mnt-by:     MAINT-DIGITALIMMORTALITY-AU
last-modified: 2023-10-18T13:07:47Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-DIPL3-AP
org-name:    FUTURE BROADBAND
org-type:    LIR
country:    AU
address:    L28 / 140 St Georges Tce
phone:     +61861170600
e-mail:     info@futurebroadband.com.au
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2023-09-05T02:17:40Z
source:     APNIC

role:      ABUSE DIGITALIMMORTALITYAU
address:    L28 / 140 St Georges Tce, Perth WA 6000
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     iprouting@futurebroadband.com.au
admin-c:    DIPL6-AP
tech-c:     DIPL6-AP
nic-hdl:    AD903-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-DIGITALIMMORTALITY-AU
remarks:    iprouting@futurebroadband.com.au is invalid
abuse-mailbox: iprouting@futurebroadband.com.au
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2023-10-18T13:09:17Z
source:     APNIC

role:      DIGITAL IMMORTALITY PTY LTD
address:    L28 / 140 St Georges Tce, Perth WA 6000
country:    AU
phone:     +61 8 6117 0600
fax-no:     +61 8 6117 0600
e-mail:     webmaster@futurebroadband.com.au
admin-c:    DIPL6-AP
tech-c:     DIPL6-AP
nic-hdl:    DIPL6-AP
mnt-by:     MAINT-DIGITALIMMORTALITY-AU
last-modified: 2019-04-11T02:31:58Z
source:     APNIC


route6:     2404:bf40:8340::/48
origin:     AS7545
descr:     DIGITAL IMMORTALITY PTY LTD
        L28 / 140 St Georges Tce
mnt-by:     MAINT-DIGITALIMMORTALITY-AU
last-modified: 2023-03-30T02:30:46Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]