| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.94.177 (lg) / ec2-44-192-94-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5eb1::2cc0:5eb1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2403:780:1b00:: 2403:780:1b00::
LOOKING GLASS: 2403:780:1b00:: 2403:780:1b00::

inet6num:    2403:780::/32
netname:    FIELD-AU
descr:     Field Solutions Group Pty Ltd
country:    AU
org:      ORG-FSGP1-AP
admin-c:    FSGP1-AP
tech-c:     FSGP1-AP
abuse-c:    AF469-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    To report network abuse, please contact mnt-irt
remarks:    For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c
remarks:    Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact
remarks:    --------------------------------------------------------
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-FIELD-AU
mnt-routes:   MAINT-FIELD-AU
mnt-irt:    IRT-FIELD-AU
last-modified: 2024-03-13T09:55:35Z
geofeed:    https://raw.githubusercontent.com/Field-Solutions-Group/network.geofeed/main/field-au-geo-feed.csv
source:     APNIC

irt:      IRT-FIELD-AU
address:    23 Narabang Way, Belrose NSW 2085
e-mail:     abuse@fieldsolutions-group.com
abuse-mailbox: abuse@fieldsolutions-group.com
admin-c:    FSGP1-AP
tech-c:     FSGP1-AP
auth:      # Filtered
remarks:    abuse@fieldsolutions-group.com was validated on 2024-05-17
mnt-by:     MAINT-FIELD-AU
last-modified: 2024-05-17T00:53:12Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-FSGP1-AP
org-name:    Field Solutions Group Pty Ltd
org-type:    LIR
country:    AU
address:    38/23 Narabang Way
phone:     +61-1300-000-488
fax-no:     +61-1300-426-072
e-mail:     abuse@fieldsolutions-group.com
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2023-09-05T02:16:20Z
source:     APNIC

role:      ABUSE FIELDAU
address:    23 Narabang Way, Belrose NSW 2085
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     abuse@fieldsolutions-group.com
admin-c:    FSGP1-AP
tech-c:     FSGP1-AP
nic-hdl:    AF469-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-FIELD-AU
remarks:    abuse@fieldsolutions-group.com was validated on 2024-05-17
abuse-mailbox: abuse@fieldsolutions-group.com
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2024-05-17T00:53:29Z
source:     APNIC

role:      Field Solutions Group Pty Ltd administrator
address:    23 Narabang Way, Belrose NSW 2085
country:    AU
phone:     +61-1300-000-488
e-mail:     abuse@fieldsolutions-group.com
admin-c:    FSGP1-AP
tech-c:     FSGP1-AP
nic-hdl:    FSGP1-AP
mnt-by:     MAINT-FIELD-AU
last-modified: 2018-04-14T05:52:44Z
source:     APNIC


route6:     2403:780:1b00::/40
origin:     AS64098
descr:     IP Transit Pty Ltd
mnt-by:     MAINT-FIELD-AU
last-modified: 2023-12-17T22:49:43Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]