| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2401:9700:23c0:: 2401:9700:23c0::
LOOKING GLASS: 2401:9700:23c0:: 2401:9700:23c0::

inet6num:    2401:9700::/32
netname:    SMARTAXIATA
descr:     Smart Axiata Co.,Ltd.
descr:     No. 464A
descr:     Preah Monivong Blvd
descr:     Sangkat TonleBassac
descr:     Khan Chamkamorn
country:    KH
org:      ORG-SACL1-AP
admin-c:    SNA50-AP
tech-c:     SNA50-AP
abuse-c:    AS2161-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    To report network abuse, please contact mnt-irt
remarks:    For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c
remarks:    Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact
remarks:    --------------------------------------------------------
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-SMARTAXIATA-KH
mnt-routes:   MAINT-SMARTAXIATA-KH
mnt-irt:    IRT-SMARTAXIATA-KH
last-modified: 2020-05-26T14:07:54Z
source:     APNIC

irt:      IRT-SMARTAXIATA-KH
address:    No464A, Preah Monivong Blvd, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
e-mail:     it.net@smart.com.kh
abuse-mailbox: it.net@smart.com.kh
admin-c:    SNA50-AP
tech-c:     SNA50-AP
auth:      # Filtered
remarks:    it.net@smart.com.kh was validated on 2024-03-27
mnt-by:     MAINT-SMARTAXIATA-KH
last-modified: 2024-03-27T15:49:20Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-SACL1-AP
org-name:    Smart Axiata Co., Ltd.
org-type:    LIR
country:    KH
address:    Smart Axiata
address:    # 464A, Preah Monivong Blvd
address:    Sangkat Tonle Bassac
address:    Khan Chamkamorn
phone:     +855-10-201-000
e-mail:     it.net@smart.com.kh
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2023-09-05T02:15:26Z
source:     APNIC

role:      ABUSE SMARTAXIATAKH
address:    No464A, Preah Monivong Blvd, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     it.net@smart.com.kh
admin-c:    SNA50-AP
tech-c:     SNA50-AP
nic-hdl:    AS2161-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-SMARTAXIATA-KH
remarks:    it.net@smart.com.kh was validated on 2024-03-27
abuse-mailbox: it.net@smart.com.kh
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2024-03-27T15:50:13Z
source:     APNIC

role:      SMARTAXIATA network administrator
address:    #464A, Monivong Blvd, Sangkat Tonlebassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.
country:    KH
phone:     +855 10 201 000
fax-no:     +855-23 886 882
e-mail:     it.net@smart.com.kh
admin-c:    SNA50-AP
tech-c:     SNA50-AP
nic-hdl:    SNA50-AP
mnt-by:     MAINT-SMARTAXIATA-KH
last-modified: 2014-03-07T03:54:46Z
source:     APNIC


route6:     2401:9700:23c0::/42
origin:     AS45498
descr:     Smart Axiata Co., Ltd.
        Smart Axiata
        #464A, Preah Monivong Blvd
        Sangkat Tonle Bassac
        Khan Chamkamorn
mnt-by:     MAINT-SMARTAXIATA-KH
last-modified: 2022-06-01T10:31:31Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]