| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2401:3020:: 2401:3020::
LOOKING GLASS: 2401:3020:: 2401:3020::

inet6num:    2401:3020::/32
netname:    AGGREGATEITPTYLTD-AS-AP
descr:     Aggregate IT Pty Ltd
country:    AU
org:      ORG-AIL12-AP
admin-c:    AILA10-AP
tech-c:     AILA10-AP
abuse-c:    AA1730-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    To report network abuse, please contact mnt-irt
remarks:    For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c
remarks:    Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact
remarks:    --------------------------------------------------------
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-AGGREGATEITPTYLTD-AU
mnt-routes:   MAINT-AGGREGATEITPTYLTD-AU
mnt-irt:    IRT-AGGREGATEITPTYLTD-AU
last-modified: 2023-09-05T07:08:31Z
source:     APNIC

irt:      IRT-AGGREGATEITPTYLTD-AU
address:    39a Anderson walk, Adelaide South Australia 5114
e-mail:     sales@auswideservices.net
abuse-mailbox: sales@auswideservices.net
admin-c:    AILA10-AP
tech-c:     AILA10-AP
auth:      # Filtered
remarks:    sales@auswideservices.net
remarks:    sales@auswideservices.net was validated on 2024-02-20
mnt-by:     MAINT-AGGREGATEITPTYLTD-AU
last-modified: 2024-02-20T21:33:23Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-AIL12-AP
org-name:    Auswide Services IT
org-type:    LIR
country:    AU
address:    39a Anderson walk
phone:     +61873201234
e-mail:     Sales@auswideservices.net
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2023-09-05T02:18:12Z
source:     APNIC

role:      ABUSE AGGREGATEITPTYLTDAU
address:    39a Anderson walk, Adelaide South Australia 5114
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     sales@auswideservices.net
admin-c:    AILA10-AP
tech-c:     AILA10-AP
nic-hdl:    AA1730-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-AGGREGATEITPTYLTD-AU
remarks:    sales@auswideservices.net was validated on 2024-02-20
abuse-mailbox: sales@auswideservices.net
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2024-02-20T21:33:39Z
source:     APNIC

role:      Aggregate ITPty Ltd administrator
address:    39a Anderson walk, Adelaide South Australia 5114
country:    AU
phone:     +61873201234
e-mail:     Sales@auswideservices.net
admin-c:    AILA10-AP
tech-c:     AILA10-AP
nic-hdl:    AILA10-AP
mnt-by:     MAINT-AGGREGATEITPTYLTD-AU
last-modified: 2020-07-06T00:32:42Z
source:     APNIC


route6:     2401:3020::/32
origin:     AS140892
descr:     Aggregate IT Pty Ltd
        39a Anderson walk
mnt-by:     MAINT-AGGREGATEITPTYLTD-AU
last-modified: 2023-09-06T01:39:51Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]