| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2400:7b80:9000:: 2400:7b80:9000::
LOOKING GLASS: 2400:7b80:9000:: 2400:7b80:9000::

inet6num:    2400:7b80::/30
netname:    PEATHAILAND
descr:     Provincial Electricity Authority (PEA)
descr:     200 Ngamwongwan, Ladyao, Jatujak,
country:    TH
org:      ORG-PEA1-AP
admin-c:    PP853-AP
tech-c:     PP853-AP
abuse-c:    AP850-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    To report network abuse, please contact mnt-irt
remarks:    For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c
remarks:    Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact
remarks:    --------------------------------------------------------
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-TH-PP
mnt-routes:   MAINT-TH-PP
mnt-irt:    IRT-PEATHAILAND-TH
last-modified: 2020-07-01T03:06:37Z
source:     APNIC

irt:      IRT-PEATHAILAND-TH
address:    200 Ngamwongwan, Ladyao, Chatuchak,
address:    Bangkok Thailand
e-mail:     soc@pea.co.th
abuse-mailbox: soc@pea.co.th
admin-c:    PP853-AP
tech-c:     PP853-AP
auth:      # Filtered
remarks:    soc@pea.co.th was validated on 2024-06-04
mnt-by:     MAINT-PEA-TH
last-modified: 2024-06-04T13:12:43Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-PEA1-AP
org-name:    Provincial Electricity Authority (PEA)
org-type:    LIR
country:    TH
address:    200 Ngamwongwan Road.
address:    Lardyaow.
address:    Chatuchak
phone:     +66-2-5905397
fax-no:     +66-2-5905906
e-mail:     soc@pea.co.th
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2023-09-05T02:15:10Z
source:     APNIC

role:      ABUSE PEATHAILANDTH
address:    200 Ngamwongwan, Ladyao, Chatuchak,
address:    Bangkok Thailand
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     soc@pea.co.th
admin-c:    PP853-AP
tech-c:     PP853-AP
nic-hdl:    AP850-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-PEATHAILAND-TH
remarks:    soc@pea.co.th was validated on 2024-06-04
abuse-mailbox: soc@pea.co.th
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2024-06-04T13:13:20Z
source:     APNIC

person:     PRAKONG PINITPONWATTANA
nic-hdl:    PP853-AP
e-mail:     prakong@pea.co.th
address:    200 Numwongwan Road.
address:    Lardyaow
address:    Chatuchak
address:    Bangkok
address:    10900
phone:     +66-2-590-9634
fax-no:     +66-2-590-5954
country:    TH
mnt-by:     MAINT-NEW
last-modified: 2014-03-18T10:46:02Z
source:     APNIC


route6:     2400:7b80:9000::/36
origin:     AS133193
descr:     Provincial Electricity Authority (PEA)
        200 Ngamwongwan Road.
        Lardyaow.
        Chatuchak
mnt-by:     MAINT-TH-PP
last-modified: 2018-06-19T05:02:37Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]