| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS58243 TELEAG
PREFIKSY:   TELEAG AS58243
TRACEROUTE:  207.89.74.0 cf594a00.dynamic.tele-ag.de
LOOKING GLASS: 207.89.74.0 cf594a00.dynamic.tele-ag.de
IPv6 in 6to4: 2002:cf59:4a00::cf59:4a00

DE
NetRange:    207.89.64.0 - 207.89.127.255
CIDR:      207.89.64.0/18
NetName:    RIPE
NetHandle:   NET-207-89-64-0-1
Parent:     NET207 (NET-207-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2016-04-05
Updated:    2016-04-05
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/207.89.64.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois://whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    207.89.64.0 - 207.89.127.255
netname:    DE-TELEAG-19960327
geoloc:     51.3661633 12.4208213
country:    DE
org:      ORG-TA633-RIPE
admin-c:    TAH63-RIPE
tech-c:     TAH63-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TELEAG
mnt-lower:   MNT-TELEAG
mnt-routes:   MNT-TELEAG
created:    2016-04-05T14:38:47Z
last-modified: 2018-07-20T08:53:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TA633-RIPE
org-name:    TELE AG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Wilhelm-Sammet-Strasse 37
address:    04157
address:    Leipzig
address:    GERMANY
phone:     +493415238010
fax-no:     +4934152380199
admin-c:    DS21868-RIPE
admin-c:    MD25412-RIPE
admin-c:    FA4883-RIPE
mnt-ref:    MNT-TELEAG
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
tech-c:     MD25412-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TELEAG
abuse-c:    TAA73-RIPE
created:    2012-05-31T11:16:34Z
last-modified: 2023-03-31T07:12:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TELE AG Hostmaster
address:    TELE AG
address:    Wilhelm-Sammet-Strae 37
address:    D-04157 Leipzig
address:    Germany
phone:     +49 341 523801-0
fax-no:     +49 341 523801-99
nic-hdl:    TAH63-RIPE
admin-c:    FA4883-RIPE
admin-c:    MW8340-RIPE
tech-c:     MD25412-RIPE
tech-c:     DS21868-RIPE
mnt-by:     MNT-TELEAG
created:    2018-05-22T09:43:23Z
last-modified: 2023-05-05T10:13:01Z
source:     RIPE # Filtered


route:     207.89.74.0/23
descr:     TELE AG BROADBAND
origin:     AS58243
mnt-by:     MNT-TELEAG
created:    2020-06-15T05:16:46Z
last-modified: 2020-06-15T05:16:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]