| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.0 (lg) / ec2-44-201-97-0.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:6100::2cc9:6100 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS132847 
PREFIKSY:    AS132847
TRACEROUTE:  207.65.60.0 207.65.60.0
LOOKING GLASS: 207.65.60.0 207.65.60.0
IPv6 in 6to4: 2002:cf41:3c00::cf41:3c00

AU
NetRange:    207.65.60.0 - 207.65.63.255
CIDR:      207.65.60.0/22
NetName:    APNIC
NetHandle:   NET-207-65-60-0-1
Parent:     NET207 (NET-207-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to APNIC
OriginAS:    
Organization:  Asia Pacific Network Information Centre (APNIC)
RegDate:    2022-05-03
Updated:    2022-05-10
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/207.65.60.0

ResourceLink: http://wq.apnic.net/whois-search/static/search.html
ResourceLink: whois://whois.apnic.net


OrgName:    Asia Pacific Network Information Centre
OrgId:     APNIC
Address:    PO Box 3646
City:      South Brisbane
StateProv:   QLD
PostalCode:   4101
Country:    AU
RegDate:    
Updated:    2012-01-24
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/APNIC

ReferralServer: whois://whois.apnic.net
ResourceLink: http://wq.apnic.net/whois-search/static/search.html

OrgAbuseHandle: AWC12-ARIN
OrgAbuseName:  APNIC Whois Contact
OrgAbusePhone: +61 7 3858 3188 
OrgAbuseEmail: search-apnic-not-arin@apnic.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AWC12-ARIN

OrgTechHandle: AWC12-ARIN
OrgTechName:  APNIC Whois Contact
OrgTechPhone: +61 7 3858 3188 
OrgTechEmail: search-apnic-not-arin@apnic.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AWC12-ARIN

Found a referral to whois.apnic.net.
inetnum:    207.65.60.0 - 207.65.63.255
netname:    NETSG-AU
descr:     Network Solutions Group Pty Ltd
country:    AU
org:      ORG-NSGP1-AP
admin-c:    NSGP1-AP
tech-c:     NSGP1-AP
abuse-c:    AN630-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    To report network abuse, please contact mnt-irt
remarks:    For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c
remarks:    Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact
remarks:    --------------------------------------------------------
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-NETSG-AU
mnt-routes:   MAINT-NETSG-AU
mnt-irt:    IRT-NETSG-AU
last-modified: 2022-05-03T06:54:31Z
source:     APNIC

irt:      IRT-NETSG-AU
address:    Level 32
address:    101 Miller Street
address:    North Sydney NSW 2060
e-mail:     netops@netsg.co
abuse-mailbox: abuse@netsg.co
admin-c:    NSGP1-AP
tech-c:     BT386-AP
auth:      # Filtered
remarks:    abuse@netsg.co was validated on 2024-02-07
remarks:    netops@netsg.co was validated on 2024-04-16
mnt-by:     MAINT-NETSG-AU
last-modified: 2024-04-16T23:23:33Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-NSGP1-AP
org-name:    Network Solutions Group Pty Ltd
org-type:    LIR
country:    AU
address:    Level 32
address:    101 Miller Street
phone:     +61-1-300-622-863
e-mail:     abuse@netsg.co
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2023-09-05T02:17:02Z
source:     APNIC

role:      ABUSE NETSGAU
address:    Level 32
address:    101 Miller Street
address:    North Sydney NSW 2060
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     netops@netsg.co
admin-c:    NSGP1-AP
tech-c:     BT386-AP
nic-hdl:    AN630-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-NETSG-AU
remarks:    abuse@netsg.co was validated on 2024-02-07
remarks:    netops@netsg.co was validated on 2024-04-16
abuse-mailbox: abuse@netsg.co
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2024-04-16T23:23:35Z
source:     APNIC

role:      Network Solutions Group Pty Ltd administrator
address:    Level 32
address:    101 Miller Street
address:    North Sydney NSW 2060
country:    AU
phone:     +61-2-9122-6161
e-mail:     netops@netsg.co
admin-c:    NSGP1-AP
tech-c:     BT386-AP
nic-hdl:    NSGP1-AP
mnt-by:     MAINT-NETSG-AU
last-modified: 2022-02-17T10:00:24Z
source:     APNIC


route:     207.65.60.0/24
origin:     AS132847
descr:     Network Solutions Group Pty Ltd
        Level 32
        101 Miller Street
mnt-by:     MAINT-NETSG-AU
last-modified: 2022-06-15T14:16:08Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]