| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS200598 lunarnaut
PREFIKSY:   lunarnaut AS200598
TRACEROUTE:  205.220.216.0 205.220.216.0
LOOKING GLASS: 205.220.216.0 205.220.216.0
IPv6 in 6to4: 2002:cddc:d800::cddc:d800

US
NetRange:    205.220.216.0 - 205.220.217.255
CIDR:      205.220.216.0/23
NetName:    RIPE
NetHandle:   NET-205-220-216-0-1
Parent:     NET205 (NET-205-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2018-08-28
Updated:    2018-08-28
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/205.220.216.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois://whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    205.220.216.0 - 205.220.217.255
netname:    US-LUNARNAUT-19950427
country:    US
org:      ORG-LL465-RIPE
admin-c:    NO2026-RIPE
tech-c:     NO2026-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     lir-us-lunarnaut-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-11-08T09:50:16Z
last-modified: 2023-11-08T09:50:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LL465-RIPE
org-name:    Lunarnaut, LLC
country:    US
org-type:    LIR
address:    3101 Ocean Park Blvd Ste 100 PMB 23
address:    90405
address:    Santa Monica
address:    UNITED STATES
phone:     +13109863942
admin-c:    NO2026-RIPE
tech-c:     NO2026-RIPE
abuse-c:    AR68563-RIPE
mnt-ref:    lir-us-lunarnaut-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-us-lunarnaut-1-MNT
created:    2022-06-23T22:22:27Z
last-modified: 2022-06-23T22:22:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Lunarnaut Network Operations
address:    3101 Ocean Park Blvd Ste 100 PMB 23
address:    Santa Monica, California, 90405, United States
nic-hdl:    NO2026-RIPE
mnt-by:     lir-us-lunarnaut-1-MNT
created:    2022-06-23T22:22:26Z
last-modified: 2022-06-23T22:37:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]