| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.174.50 (lg) / ec2-3-238-174-50.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ae32::3ee:ae32 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS8903 AS8903
PREFIKSY:   AS8903 AS8903
TRACEROUTE:  2002:: 2002::
LOOKING GLASS: 2002:: 2002::

inet6num:    ::/0
netname:    IANA-BLK
descr:     The whole IPv6 address space
country:    EU # Country is really world wide
org:      ORG-IANA1-RIPE
admin-c:    IANA1-RIPE
tech-c:     CREW-RIPE
tech-c:     OPS4-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower:   RIPE-NCC-HM-MNT
status:     ALLOCATED-BY-RIR
remarks:    This network in not allocated.
        This object is here for Database
        consistency and to allow hierarchical
        authorisation checks.
created:    2002-08-05T10:21:17Z
last-modified: 2018-09-04T12:36:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IANA1-RIPE
org-name:    Internet Assigned Numbers Authority
org-type:    IANA
address:    see http://www.iana.org
remarks:    The IANA allocates IP addresses and AS number blocks to RIRs
remarks:    see http://www.iana.org/numbers
admin-c:    IANA1-RIPE
tech-c:     IANA1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2004-04-17T09:57:29Z
last-modified: 2013-07-22T12:03:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RIPE NCC Registration Services Department
address:    RIPE Network Coordination Centre
address:    P.O. Box 10096
address:    1001 EB Amsterdam
address:    the Netherlands
phone:     +31 20 535 4444
fax-no:     +31 20 535 4445
org:      ORG-NCC1-RIPE
admin-c:    MSCH2-RIPE
tech-c:     KL1200-RIPE
tech-c:     XAV
tech-c:     MPRA-RIPE
tech-c:     EM12679-RIPE
tech-c:     KOOP-RIPE
tech-c:     RS23393-RIPE
tech-c:     SPEN
tech-c:     LH47-RIPE
tech-c:     TORL
tech-c:     ME3132-RIPE
tech-c:     JW1966
tech-c:     AD11
tech-c:     HUW
tech-c:     AR43325-RIPE
tech-c:     CP11558-RIPE
tech-c:     PH7311-RIPE
tech-c:     KW2814-RIPE
tech-c:     SF9489-RIPE
tech-c:     MK23135-RIPE
tech-c:     OE1366-RIPE
nic-hdl:    CREW-RIPE
abuse-mailbox: abuse@ripe.net
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2002-09-23T10:13:06Z
last-modified: 2021-01-05T10:01:14Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Internet Assigned Numbers Authority
address:    see http://www.iana.org.
admin-c:    IANA1-RIPE
tech-c:     IANA1-RIPE
nic-hdl:    IANA1-RIPE
remarks:    For more information on IANA services
remarks:    go to IANA web site at http://www.iana.org.
mnt-by:     RIPE-NCC-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T09:31:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RIPE NCC Operations
address:    Stationsplein 11
address:    1012 AB Amsterdam
address:    The Netherlands
phone:     +31 20 535 4444
fax-no:     +31 20 535 4445
abuse-mailbox: abuse@ripe.net
admin-c:    BRD-RIPE
tech-c:     GL7321-RIPE
tech-c:     MENN1-RIPE
tech-c:     RCO-RIPE
tech-c:     CNAG-RIPE
tech-c:     SO2011-RIPE
tech-c:     TOL666-RIPE
tech-c:     ADM6699-RIPE
tech-c:     TIB-RIPE
tech-c:     SG16480-RIPE
tech-c:     RDM397-RIPE
nic-hdl:    OPS4-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-MNT
created:    2002-09-16T10:35:19Z
last-modified: 2019-06-05T11:01:30Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-SURFNET
remarks:    *****************************************************
remarks:    * In case of abuse, send mail to abuse@as1101.net  *
remarks:    * In case of problems, send mail to 6to4@as1101.net *
remarks:    *****************************************************
origin:     AS1101
mnt-by:     SN-LIR-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
remarks:    See RFC 3068
remarks:    "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers"
created:    2009-03-11T11:32:37Z
last-modified: 2018-09-04T19:40:49Z
source:     RIPE-NONAUTH # Filtered


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-CONCEPTSICT
origin:     AS12871
remarks:    See RFC 3068: "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers".
remarks:    The relay is located in Breda, The Netherlands.
mnt-by:     WBNET-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
created:    2009-10-23T11:42:27Z
last-modified: 2018-09-04T19:41:02Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-IP-EXCHANGE-GMBH
remarks:    See RFC 3068
remarks:    "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers"
origin:     AS15598
mnt-by:     IPX-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
created:    2008-09-16T10:56:24Z
last-modified: 2021-02-23T10:34:36Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-FUNET
origin:     AS1741
mnt-by:     AS1741-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
created:    2007-08-22T06:14:21Z
last-modified: 2018-09-04T19:40:40Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-FSKNET
remarks:    See RFC 3068
remarks:    "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers"
origin:     AS1835
mnt-by:     AS1835-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
created:    2008-04-23T09:47:16Z
last-modified: 2018-09-04T19:40:44Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-TITAN
origin:     AS20640
mnt-by:     TITAN-NET-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
remarks:    See RFC 3068
remarks:    "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers"
created:    2006-02-16T13:11:03Z
last-modified: 2018-09-04T19:40:38Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-TCINET
remarks:    See RFC 3068
remarks:    "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers"
remarks:    Located in Moscow, Russia
origin:     AS21416
mnt-routes:   RFC3068-MNT
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     RIPN-MNT
created:    2012-06-05T15:05:25Z
last-modified: 2018-09-04T19:41:53Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-CZNIC
origin:     AS25192
mnt-by:     CZ-NIC-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
remarks:    See RFC 3068
remarks:    "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers"
created:    2010-04-04T21:58:52Z
last-modified: 2018-09-04T19:41:04Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-CITYLAN
remarks:    See RFC 3068
remarks:    "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers"
remarks:    Located in Moscow, Russia
origin:     AS25308
mnt-routes:   RFC3068-MNT
mnt-by:     CITYLAN-MNT
created:    2011-01-31T17:02:16Z
last-modified: 2018-09-04T19:41:11Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-LITNET
origin:     AS2847
mnt-by:     AS2847-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
remarks:    See RFC 3068
remarks:    "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers"
created:    2010-09-21T10:56:02Z
last-modified: 2018-09-04T19:41:08Z
source:     RIPE-NONAUTH # Filtered


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-IABG
origin:     AS29259
mnt-by:     IABG-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
created:    2005-02-11T12:09:24Z
last-modified: 2018-09-04T19:40:37Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-TREX
remarks:    See RFC 3068
remarks:    In case of problems contact 6to4 at trex.fi
origin:     AS29432
mnt-by:     RFC3068-MNT
created:    2015-07-28T10:47:11Z
last-modified: 2018-09-04T19:43:47Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-NetAssist
remarks:    See RFC 3068
remarks:    "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers"
remarks:    Located in Kiev, Ukraine
origin:     AS29632
mnt-routes:   RFC3068-MNT
mnt-by:     MEREZHA-MNT
created:    2011-06-07T11:24:39Z
last-modified: 2018-09-04T19:41:24Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-KEWLIO
origin:     AS3344
mnt-by:     KEWLIO-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
remarks:    See RFC 3068
remarks:    "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers"
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:    Contact with any issues with
remarks:    this anycast prefix announcement.
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:    Christian Huitema
remarks:    June 2001
created:    2005-08-13T22:05:57Z
last-modified: 2018-09-04T19:40:38Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-KMS
origin:     AS35244
mnt-by:     MNT-KMS-DE
mnt-routes:   RFC3068-MNT
remarks:    See RFC 3068
remarks:    Located in Berlin, Frankfurt am Main and Munich, DE.
remarks:    "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers"
created:    2010-07-26T21:14:26Z
last-modified: 2018-09-04T19:41:07Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-GOSCOMB
origin:     AS39326
mnt-by:     GOSCOMB-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
remarks:    See RFC 3068
remarks:    "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers"
created:    2010-08-31T23:06:56Z
last-modified: 2018-09-04T19:41:08Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-WEBRA
origin:     AS43097
remarks:    See RFC 3068
remarks:    "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers"
mnt-by:     WEBRA-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
created:    2015-02-09T04:01:45Z
last-modified: 2018-09-04T19:43:29Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-AS5413
origin:     AS5413
member-of:   AS5413:RS-CUSTOMER
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    See RFC 3068: "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers".
remarks:
remarks:    Prefix currently being tested within AS5413 and only
remarks:    announced to AS5413 customers.
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:
mnt-by:     AS5413-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
created:    2011-01-13T10:59:36Z
last-modified: 2018-09-04T19:41:10Z
source:     RIPE-NONAUTH # Filtered


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-SWITCH
origin:     AS559
mnt-by:     AS559-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
created:    2005-02-16T13:15:14Z
last-modified: 2018-09-04T19:40:37Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-DFN
origin:     AS680
mnt-by:     DFN-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
remarks:    See RFC 3068
remarks:    "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers"
created:    2009-11-20T12:00:36Z
last-modified: 2018-09-04T19:41:02Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-BAHNHOF
origin:     AS8473
mnt-by:     BAHNHOF-NCC
mnt-routes:   RFC3068-MNT
created:    2008-05-21T15:17:22Z
last-modified: 2018-09-04T19:40:45Z
source:     RIPE-NONAUTH


route6:     2002::/16
descr:     RFC3068-BTTEL
remarks:    See RFC 3068
remarks:    "An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers"
origin:     AS8903
mnt-by:     BTTEL-MNT
mnt-routes:   RFC3068-MNT
created:    2012-02-16T12:22:40Z
last-modified: 2018-09-04T19:41:35Z
source:     RIPE-NONAUTH
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]