| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2001:df0:1600:: 2001:df0:1600::
LOOKING GLASS: 2001:df0:1600:: 2001:df0:1600::

inet6num:    2001:df0:1600::/48
netname:    INTERPHONEPTYLTD-AU-20151217
descr:     Interphone Pty Ltd
descr:     5/55 Howe Street, Osborne Park WA 6017
country:    AU
org:      ORG-IPL12-AP
admin-c:    IPLA12-AP
tech-c:     IPLA12-AP
abuse-c:    AI303-AP
status:     ASSIGNED PORTABLE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    To report network abuse, please contact mnt-irt
remarks:    For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c
remarks:    Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact
remarks:    --------------------------------------------------------
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-routes:   MAINT-INTERPHONEPTYLTD-AU
mnt-irt:    IRT-INTERPHONEPTYLTD-AU
last-modified: 2020-05-19T13:04:29Z
source:     APNIC

irt:      IRT-INTERPHONEPTYLTD-AU
address:    5/55 Howe Street, Osborne Park WA 6017
e-mail:     noc@interphone.com.au
abuse-mailbox: noc@interphone.com.au
admin-c:    IPLA12-AP
tech-c:     IPLA12-AP
auth:      # Filtered
remarks:    noc@interphone.com.au was validated on 2024-02-07
mnt-by:     MAINT-INTERPHONEPTYLTD-AU
last-modified: 2024-02-07T06:26:51Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-IPL12-AP
org-name:    Interphone Pty Ltd
org-type:    LIR
country:    AU
address:    5/55 Howe Street
phone:     +61861022111
e-mail:     support@interphone.com.au
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2023-09-05T02:16:46Z
source:     APNIC

role:      ABUSE INTERPHONEPTYLTDAU
address:    5/55 Howe Street, Osborne Park WA 6017
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     noc@interphone.com.au
admin-c:    IPLA12-AP
tech-c:     IPLA12-AP
nic-hdl:    AI303-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-INTERPHONEPTYLTD-AU
remarks:    noc@interphone.com.au was validated on 2024-02-07
abuse-mailbox: noc@interphone.com.au
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2024-02-07T06:27:20Z
source:     APNIC

role:      Interphone Pty Ltd administrator
address:    5/55 Howe Street, Osborne Park WA 6017
country:    AU
phone:     +61861022111
fax-no:     +61861022111
e-mail:     support@interphone.com.au
admin-c:    IPLA12-AP
tech-c:     IPLA12-AP
nic-hdl:    IPLA12-AP
mnt-by:     MAINT-INTERPHONEPTYLTD-AU
last-modified: 2015-12-16T01:31:55Z
source:     APNIC


route6:     2001:df0:1600::/48
origin:     AS134980
descr:     Interphone Pty Ltd
        5/55 Howe Street
mnt-by:     MAINT-INTERPHONEPTYLTD-AU
last-modified: 2020-11-04T07:34:39Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]