| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.112.198 (lg) / ec2-3-238-112-198.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:70c6::3ee:70c6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS3257 GTT-BACKBONE
PREFIKSY:   GTT-BACKBONE AS3257
TRACEROUTE:  2001:6f8:1800:: 2001:6f8:1800::
LOOKING GLASS: 2001:6f8:1800:: 2001:6f8:1800::

inet6num:    2001:6f8:1800::/39
netname:    EASYNET-UK-ALLOC-NL-SUBALLOC
descr:     Easynet NL /39 Allocation from Easynet UK /32
country:    NL
admin-c:    EBH7-RIPE
tech-c:     ENH5-RIPE
tech-c:     EBH7-RIPE
tech-c:     ENH66-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-LIR
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    E-mail is the preferred contact method!
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    Please use one of the following addresses:
remarks:    abuse@nl.easynet.net  - for abuse notification
remarks:    support@nl.easynet.net - for technical questions
remarks:    info@nl.easynet.net  - for anything else
remarks:    ------------------------------------------------
mnt-by:     EASYNET6-MNT
mnt-lower:   EASYNET-BE-MNT
created:    2012-04-25T18:45:13Z
last-modified: 2012-04-25T18:45:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Easynet Belgium Hostmaster
address:    Easynet Belgium
address:    Gulledelle 92
address:    B-1200 Brussels
address:    Belgium
phone:     +32 24023700
fax-no:     +32 24023701
admin-c:    AD3351-RIPE
admin-c:    IHU1-RIPE
tech-c:     AD3351-RIPE
tech-c:     IHU1-RIPE
nic-hdl:    EBH7-RIPE
abuse-mailbox: abuse@gtt.net
mnt-by:     EASYNET-BE-MNT
created:    2002-02-28T15:07:00Z
last-modified: 2020-05-04T13:56:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Easynet Netherlands Hostmaster
address:    Easynet Group Nederland B.V.
address:    Karspeldreef 14
address:    1101 CK Amsterdam
address:    The Netherlands
address:    NL
phone:     +31 20 798 98 98
fax-no:     +31 20 798 98 99
admin-c:    TG544-RIPE
tech-c:     TG544-RIPE
abuse-mailbox: abuse@gtt.net
nic-hdl:    ENH5-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    E-mail is the preferred contact method!
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    Please use one of the following addresses:
remarks:    abuse@nl.easynet.net  - for abuse notification
remarks:    support@nl.easynet.net - for technical questions
remarks:    info@nl.easynet.net  - for anything else
remarks:    ------------------------------------------------
mnt-by:     EASYNET-NL-MNT
created:    2002-02-28T10:18:38Z
last-modified: 2018-12-19T13:51:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Easynet IPv6 Hostmaster
address:    Easynet Network Operations Centre
address:    Easynet Group PLC
address:    5 Thomas More Square
address:    London E1W 1YW
address:    England
address:    GB
phone:     +44 20 7 032 5200
fax-no:     +44 20 7 032 5335
admin-c:    PPD-RIPE # Phil Duffen
admin-c:    SOM-RIPE # Soenke Mumm
admin-c:    ULF-RIPE # Ulf Fischer
tech-c:     PPD-RIPE # Phil Duffen
tech-c:     SOM-RIPE # Soenke Mumm
tech-c:     ULF-RIPE # Ulf Fischer
nic-hdl:    ENH66-RIPE
mnt-by:     EASYNET6-MNT
created:    2002-07-13T12:02:22Z
last-modified: 2011-10-25T12:42:26Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:6f8:1800::/39
descr:     GTT
origin:     AS3257
mnt-by:     AS3257-ROUTE-MNT
created:    2021-11-30T16:26:49Z
last-modified: 2021-11-30T16:26:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]