| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.248 (lg) / ec2-44-212-99-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63f8::2cd4:63f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS52016 TNSMSK-RU
PREFIKSY:   TNSMSK-RU AS52016
TRACEROUTE:  2001:6d0:4001:: 2001:6d0:4001::
LOOKING GLASS: 2001:6d0:4001:: 2001:6d0:4001::

inet6num:    2001:6d0:4001::/48
netname:    TNS-MSK
descr:     CJSC TNS Gallup AdFact
country:    RU
org:      ORG-TGA7-RIPE
admin-c:    VP3539-RIPE
tech-c:     VP3539-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-LIR
mnt-by:     RUIX-MNT
mnt-routes:   ADFACT-MNT
mnt-domains:  ADFACT-MNT
created:    2015-04-28T11:27:52Z
last-modified: 2019-04-26T11:27:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TGA7-RIPE
org-name:    JSC ADFACT
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    12, bil. 1, Dvincev st.
address:    127018, Moscow, Russia
abuse-c:    AR23804-RIPE
admin-c:    VP3539-RIPE
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     ADFACT-MNT
remarks:    Information about m-counter.ru:
remarks:    https://m-counter.ru/tech.html
created:    2010-12-02T13:31:10Z
last-modified: 2022-12-01T17:04:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vadim Poskonin
address:    JSC AdFact
address:    12, bil. 1, Dvincev st.
address:    127018, Moscow, Russia
phone:     +74957370605
nic-hdl:    VP3539-RIPE
mnt-by:     ADFACT-MNT
created:    2010-12-02T13:15:52Z
last-modified: 2018-08-10T07:09:20Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:6d0:4001::/48
descr:     TNS Gallup AdFact
origin:     AS52016
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2015-04-29T10:24:46Z
last-modified: 2019-04-26T11:27:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]