| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS201808 BLUE-INFRA
PREFIKSY:   BLUE-INFRA AS201808
TRACEROUTE:  2001:67c:cb8:: 2001:67c:cb8::
LOOKING GLASS: 2001:67c:cb8:: 2001:67c:cb8::

inet6num:    2001:67c:cb8::/48
netname:    FR-BDESMARE-20230628
country:    FR
org:      ORG-CCVC1-RIPE
sponsoring-org: ORG-BS183-RIPE
admin-c:    DA10354-RIPE
tech-c:     DA10354-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DESMARECAUX
mnt-by:     AS7440-MNT
created:    2023-06-28T10:03:12Z
last-modified: 2023-06-28T10:03:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CCVC1-RIPE
org-name:    COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE CHAMONIX MONT BLANC
country:    FR
org-type:    OTHER
address:    38 place de l'Eglise, 74400 Chamonix Mont-Blanc
abuse-c:    DA10354-RIPE
mnt-ref:    AS7440-MNT
mnt-by:     DESMARECAUX
mnt-by:     GMANCINI
mnt-by:     AS7440-MNT
created:    2023-06-27T08:42:48Z
last-modified: 2023-06-28T10:03:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DSI
abuse-mailbox: abuse@ccvcmb.fr
address:    38 place de l'Eglise, 74400 Chamonix Mont-Blanc
nic-hdl:    DA10354-RIPE
mnt-by:     DESMARECAUX
mnt-by:     AS7440-MNT
created:    2023-06-27T08:41:34Z
last-modified: 2023-06-27T08:41:34Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:cb8::/48
origin:     AS201808
mnt-by:     DESMARECAUX
mnt-by:     AS7440-MNT
created:    2023-06-29T21:13:42Z
last-modified: 2023-06-29T21:13:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]