| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS3320 DTAG
PREFIKSY:   DTAG AS3320
TRACEROUTE:  2001:67c:c9c:: 2001:67c:c9c::
LOOKING GLASS: 2001:67c:c9c:: 2001:67c:c9c::

inet6num:    2001:67c:c9c::/48
netname:    DE-TELEKOM-20230505
country:    DE
org:      ORG-EEG14-RIPE
sponsoring-org: ORG-DTA2-RIPE
admin-c:    WW1868-RIPE
admin-c:    GS23964-RIPE
tech-c:     AN31114-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DTAG-NIC
created:    2023-05-05T14:47:45Z
last-modified: 2023-05-05T14:47:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EEG14-RIPE
org-name:    Erbe Elektromedizin GmbH
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Waldhrnlestrae 17
address:    72072 Tbingen
address:    Germany
abuse-c:    ACRO52677-RIPE
mnt-ref:    DTAG-NIC
mnt-by:     DTAG-NIC
created:    2023-05-02T14:33:04Z
last-modified: 2023-05-05T14:47:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andreas Nagel
address:    Waldhoernlestr., 72072, Tuebingen, Deutschland
phone:     +49 7071 755137
mnt-by:     DTAG-NIC
nic-hdl:    AN31114-RIPE
created:    2018-02-08T17:34:23Z
last-modified: 2018-02-08T17:34:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Guenther Schoenle
address:    Waldhoernlestr. 17, 72072, Tuebingen, Deutschland
phone:     +49 7071 755 4795
nic-hdl:    GS23964-RIPE
mnt-by:     DTAG-NIC
created:    2023-05-02T14:36:22Z
last-modified: 2023-05-09T18:10:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wolfgang Werz
address:    Waldhoernlestr., 72072, Tuebingen, Deutschland
phone:     +49 7071 755132
mnt-by:     DTAG-NIC
nic-hdl:    WW1868-RIPE
created:    2018-02-08T17:34:14Z
last-modified: 2018-02-08T17:34:14Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:c9c::/48
origin:     AS3320
mnt-by:     DTAG-RR
created:    2023-05-09T11:08:05Z
last-modified: 2023-05-09T11:08:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]