| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.254.173 (lg) / ec2-44-192-254-173.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:fead::2cc0:fead (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS201816 KALMAR-AS
PREFIKSY:   KALMAR-AS AS201816
TRACEROUTE:  2001:67c:678:: 2001:67c:678::
LOOKING GLASS: 2001:67c:678:: 2001:67c:678::

inet6num:    2001:67c:678::/48
netname:    KALMAR-NET
country:    SE
org:      ORG-KLL4-RIPE
admin-c:    FA611-RIPE
tech-c:     FA611-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-routes:   RESILANS-MNT
mnt-domains:  RESILANS-MNT
created:    2014-07-03T12:19:15Z
last-modified: 2020-11-16T17:33:18Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE

organisation:  ORG-KLL4-RIPE
org-name:    Kalmar lans landsting
country:    SE
org-type:    OTHER
address:    Lanssjukhuset i Kalmar lan
address:    Lanssjukhuset I Kalmar lan, hus 02, plan 7
abuse-c:    AR22151-RIPE
mnt-ref:    RESILANS-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2014-07-01T12:54:25Z
last-modified: 2022-12-01T17:02:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Fredrik Adolfsson
address:    Landstinget i Kalmar Lan
address:    Box 601
address:    S-391 26 Kalmar
address:    Sweden
phone:     +46 480 84 805
nic-hdl:    FA611-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-06-04T14:21:53Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:678::/48
descr:     Landstinget i Kalmar Lan
origin:     AS201816
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2014-08-27T17:43:57Z
last-modified: 2018-06-04T14:21:52Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]