| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS62121 obox-networks
PREFIKSY:   obox-networks AS62121
TRACEROUTE:  2001:67c:564:: 2001:67c:564::
LOOKING GLASS: 2001:67c:564:: 2001:67c:564::

inet6num:    2001:67c:564::/48
netname:    EUSHELLS
country:    DK
org:      ORG-EA305-RIPE
admin-c:    SJJ11-RIPE
tech-c:     SJJ11-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EUSHELLS-MNT
mnt-routes:   CEE-MNT
mnt-domains:  EUSHELLS-MNT
created:    2014-04-29T12:49:43Z
last-modified: 2016-04-14T10:28:43Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RA146-RIPE

organisation:  ORG-EA305-RIPE
org-name:    Sjacob Holding ApS
remarks:    EuShells.com
org-type:    OTHER
address:    Albanivej 74, 5792 Aarslev
abuse-c:    EO1876-RIPE
mnt-ref:    EUSHELLS-MNT
mnt-by:     EUSHELLS-MNT
created:    2007-02-06T11:06:19Z
last-modified: 2017-10-13T19:26:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Soeren Jensen
address:    Albanivej 74
address:    DK-5792 Aarslev
phone:     +4527282097
mnt-by:     EUSHELLS-MNT
nic-hdl:    SJJ11-RIPE
created:    2006-08-08T07:22:30Z
last-modified: 2017-10-30T21:50:41Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:564::/48
descr:     Sjacob Holding ApS
origin:     AS62121
mnt-by:     CEE-MNT
created:    2014-04-30T13:31:50Z
last-modified: 2014-04-30T13:31:50Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]