| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2001:67c:508:: 2001:67c:508::
LOOKING GLASS: 2001:67c:508:: 2001:67c:508::

inet6num:    2001:67c:508::/48
netname:    ICRCOM-NET
country:    CH
org:      ORG-IA1239-RIPE
admin-c:    UW535-RIPE
tech-c:     UW535-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
mnt-routes:   CH-UNISOURCE-MNT
mnt-domains:  CH-UNISOURCE-MNT
created:    2014-04-04T07:43:45Z
last-modified: 2016-04-14T10:08:34Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SI1-RIPE

organisation:  ORG-IA1239-RIPE
org-name:    ICRCOM AG
org-type:    OTHER
address:    Seebuelstr.26
address:    8185 Winkel
address:    Switzerland
mnt-ref:    CH-UNISOURCE-MNT
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
created:    2014-03-11T14:00:50Z
last-modified: 2014-07-24T07:22:29Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    IAAR3-RIPE

person:     Urs Weiss
address:    Seebuelstr. 26
address:    CH-8185 Winkel
address:    Switzerland
phone:     +41 44 864 82 62
nic-hdl:    UW535-RIPE
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
created:    2014-03-11T14:05:10Z
last-modified: 2014-03-11T14:05:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]