| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS201471 BIGSTEP-CLOUD
PREFIKSY:   BIGSTEP-CLOUD AS201471
TRACEROUTE:  2001:67c:4dc:: 2001:67c:4dc::
LOOKING GLASS: 2001:67c:4dc:: 2001:67c:4dc::

inet6num:    2001:67c:4dc::/48
netname:    UK-HOSTWAY
country:    GB
org:      ORG-HL6-RIPE
admin-c:    BSI-RIPE
tech-c:     BSI-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HOSTWAYEU-MNT
mnt-routes:   HOSTWAYEU-MNT
mnt-domains:  HOSTWAYEU-MNT
created:    2014-03-25T12:56:21Z
last-modified: 2016-04-14T08:44:53Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HL6-RIPE
org-name:    Host Global Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    First Floor Ridgeland House, 15 Carfax
address:    RH12 1DY
address:    Horsham, West Sussex
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +4408081801880
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    HOSTWAYEU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HOSTWAYEU-MNT
admin-c:    HWRO-RIPE
tech-c:     HWRO-RIPE
abuse-c:    HM2016-RIPE
created:    2004-07-30T08:33:05Z
last-modified: 2023-09-06T06:10:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Bigstep Cloud
address:    International House, 24 Holborn Viaduct, London, EC1A 2BN
abuse-mailbox: abuse@bigstep.com
nic-hdl:    BSI-RIPE
mnt-by:     BIGSTEP-MNT
created:    2014-07-31T16:22:41Z
last-modified: 2020-05-06T07:49:27Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:4dc::/48
descr:     Bigstep Cloud Services
origin:     AS201471
remarks:    abuse-mailbox: abuse@bigstep.com
mnt-by:     BIGSTEP-MNT
created:    2014-10-21T14:43:16Z
last-modified: 2014-10-21T14:43:16Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]